Forskningsprojekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som KMH antingen leder själva eller är en del av.

En rad pågående projekt på KMH idag berör många olika områden såsom musikens och konstens roll i samhället, improvisation, komposition som dramaturgisk metod, notation av abstrakta ljud samt interaktion mellan dansare och musiker i svensk folkmusik.

De konstnärliga och vetenskapliga forskningsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KMH genom utställningar, workshops, konserter, föreläsningar och seminarier. Alla projekt leds av undervisande personal och aktiva forskare.

Relaterad kontakt