Forskningsprojekt

Vi bedriver forskarutbildning på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund i samverkan med Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, och Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Här presenteras pågående forskningsprojekt som KMH antingen leder själva eller är en del av.

KMH har även nära samarbeten med till exempel KTH, Sophiahemmet och Karolinska Institutet, KI, i Sverige, men också flera internationella lärosäten. En rad pågående projekt på KMH idag berör många olika områden såsom musikens och konstens roll i samhället, improvisation, komposition som dramaturgisk metod, notation av abstrakta ljud samt interaktion mellan dansare och musiker i svensk folkmusik.

De konstnärliga forskningsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KMH genom utställningar, workshops, konserter, föreläsningar och seminarier. Alla projekt leds av undervisande personal.

Projekt och forskare

EASTN-DC

 • Bill Brunson, projektledare
 • Henrik Frisk
 • Kim Hedås

Om EASTN-DC

Flexibla rum för multimodalitet, interaktivitet, intermedialitet

 • Bill Brunson, projektledare
 • Henrik Frisk

Om Flexibla rum för multimodalitet, interaktivitet, intermedialitet

Folk Song Lab

 • Susanne Rosenberg, projektledare

Om Folk Song Lab

Musikalisk IT i skolan – MITIS

 • Sven Ahlbäck, projektledare

Om MITIS

Musik i oordning

 • Klas Nevrin, projektledare

Om Musik i oordning

Nu! Rum för koreografi och komposition genom melodisk improvisation

 • Olof Misgeld, projektledare

Om Nu!

Fler forskare med aktiva projekt

Projektens beskrivningar kommer inom kort.

 • Joakim Milder
 • Per Mårtensson
 • Johan Fröst
 • Marie Samuelsson

Relaterad kontakt