Forskningsprojekt

Vi bedriver forskarutbildning på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund i samverkan med Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, och Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Här presenteras pågående forskningsprojekt som KMH antingen leder själva eller är en del av.

KMH har även nära samarbeten med till exempel KTH, Sophiahemmet och Karolinska Institutet, KI, i Sverige, men också flera internationella lärosäten. En rad pågående projekt på KMH idag berör många olika områden såsom musikens och konstens roll i samhället, improvisation, komposition som dramaturgisk metod, notation av abstrakta ljud samt interaktion mellan dansare och musiker i svensk folkmusik.

De konstnärliga forskningsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KMH genom utställningar, workshops, konserter, föreläsningar och seminarier. Alla projekt leds av undervisande personal.

Relaterad kontakt