Forskningsprojekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som stöds av olika forskningsfinansiärer samt avslutade sådana projekt. KMH:s forskningsmiljö berikas även av ett antal nationella och internationella samarbeten och nätverk som i många fall leder till olika forskningsprojekt.

En rad pågående projekt på KMH berör många olika områden såsom musikens och konstens roll i samhället genom tiderna, musikalisk kunskapsutveckling, improvisation i folksång, rekonstruktion av äldre analoga instrument till digitala, sångens betydelse i skolmiljö samt komposition där fokus ligger på olika metoder för nytolkning av äldre och moderna musikverk.

De konstnärliga och vetenskapliga forskningsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KMH genom utställningar, workshops, konserter, föreläsningar och seminarier. Alla projekt leds av undervisande personal och aktiva forskare.

Externfinansierade projekt

Forskningsprojekt i samverkan samt nätverk

Avslutade projekt

Relaterad kontakt