Avslutade projekt

Genom åren har ett antal forskningsprojekt bedrivits vid KMH och i samarbete med andra lärosäten och aktörer. Här kan du läsa mer om de olika projekten.

Metod- och kunskapsutvecklande projekt

KMH har genom åren erhållit ekonomiskt stöd från nationella och europeiska forskningsfinansiärer för projekt som på flera sätt har utvecklat och stärkt KMH:s verksamhet samt musikområdet i stort. Därtill har olika projekt genomförts inom ramen för lärare och forskares anställning som fokuserat på vetenskaplig och konstnärlig kunskaps- och metodutveckling.

Här kan du läsa mer om några av projekten.

EASTN-DC

Musikalisk IT i skolan

Musik i livets slutskede och på hospice

Musik i oordning – motspel, komplexitet och kollektiv improvisation

Nu! Rum för koreografi och komposition genom melodisk improvisation

Relaterad kontakt