Musik i livets slutskede och på hospice

Studier visar att vissheten om döden påverkar patienters tidsuppfattning. Sagometoder har länge använts i Ryssland på Hospice och intresset för hur musik i kombination med sagor kan användas för att skapa meningsfullhet samt påverka den kvalitativa tidsuppfattningen låg i projektets fokus.

KMH samarbetade i detta forskningsprojekt med Nordiska ministerrådet som har påbörjat arbetet med att undersöka om och hur sagor och musik kan användas för patienter på Hospice.

I projektet arbetade KMH tillsammans med Stockholms universitet, Karolinska Institutet och St. Petersburg Folkhälsokommitté och Hälsoministerium. Projektet fortlöpte under 2020-2021.

Ansvarig för studien är Professor Eva Bojner Horwitz.

Projektets syfte och frågeställning

Projektet syftade till att undersöka hur och på vilket sätt musicerande påverkar patienters tidsuppfattning i livets slutskede och hur patientens önskningar kan tillgodoses med hjälp av musiksagor.

Resultat

Resultaten visar hittills hur sagometoder kan skapa

  1. nya tidsperspektiv,
  2. intensifiering av tid, samt
  3. ökad kvalitativ tid.

Referenser

The Fairy Tale as a Time Machine in Palliative Care Länk till annan webbplats.. 2018. Journal of Nursing and Care, 7:2.

Music as Consolation – The Importance of Music at Farewells and Mourning Pdf, 294.7 kB, öppnas i nytt fönster.. 2020. Journal of Death and Dying.

Relaterad kontakt