Lediga anställningar

När det finns lediga jobb annonseras dessa här. Även aktuella tillsättningar meddelas på denna sida.

Aktuella annonser

Aktuella tillsättningar

Det finns inga aktuella tillsättningar att visa.

Om du vill överklaga

Den som vill överklaga ett beslut om tillsättning ska skriva till KMH. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, gärna genom att ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor efter att tillsättningen anslagits. KMH sänder överklagan vidare för prövning till Överklagandenämnden för högskolan.

Relaterad kontakt