Lediga anställningar

När det finns lediga jobb annonserar vi dem här.

Aktuella annonser

Personuppgifter vid rekrytering

När du söker jobb hos oss samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av KMH för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Uppgifterna används för att hantera i din ansökan. De registreras i diariet. Vi behandlar följande personuppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress)
  • CV
  • personligt brev
  • övriga bifogade uppgifter/filer

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryterande personer för det aktuella rekryteringsuppdraget. KMH är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet, ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Hur länge sparas underlaget i diariet?

Samtliga inlämnade ansökningsunderlag kommer att gallras från KMH:s diarium två år efter att rekryteringsprocessen för din senast sökta anställning avslutats. Detta gäller dock inte för den person som anställs.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du frivilligt lämnar informationen till oss med avsikt att ingå ett anställningsavtal. Från det att vi har fått in ansökan behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med de förpliktelser som följer av lagen (1994:260) om offentlig anställning, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) med flera lagar och förordningar.

Frågor och synpunkter

KMH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor är det enklast att kontakta oss via registrator@kmh.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt