Tillsatta anställningar

Här publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Här finns också information om hur du överklagar beslut.

Det finns inga aktuella tillsättningar att visa.

Om du vill överklaga

Den som vill överklaga ett beslut om tillsättning ska skriva till KMH. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, gärna genom att ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor efter att tillsättningen anslagits. KMH sänder överklagan vidare för prövning till Överklagandenämnden för högskolan.

Relaterad kontakt