Så söker du

När ett program eller en kurs är öppen för anmälan så presenteras den på antagning.se. Det är där du anmäler dig till KMH:s utbildningar. Våra program startar på höstterminen. Fristående kurser startar både på höstterminen och vårterminen.

Anmälan

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats. när anmälan är öppen för programmet eller kursen. Det är viktigt att du laddar upp de dokument som behövs för att styrka att du uppfyller behörigheten.

Mer om grundläggande och särskild behörighet

När ska jag söka?

På varje program- och kurssida hittar du alltid exakta datum för när anmälan är öppen.

Program för musiker, dirigering, komposition och pianostämmarutbildning brukar vara öppna för anmälan cirka 1 december – 15 januari.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) brukar vara öppen för anmälan ca 15 februari – 15 mars.

Ämneslärarutbildningen samt utbildningar i musikpedagogik och musikterapi brukar vara öppna för anmälan cirka 15 mars – 15 april.

Fristående kurser brukar vara öppna för anmälan cirka 15 september – 15 oktober för start på vårterminen, samt cirka 15 mars – 15 april för start på höstterminen.

Antagningsprov

Efter att du anmält dig till ett program på antagning.se blir du i de flesta fall kallad till antagningsprov. Du kommer få mejl med information om provet.

Våra konstnärliga program har alltid antagningsproven i vecka 11. Till våra ämneslärarprogram är alltid antagningsproven i vecka 21.

Mer om antagningsprov

Utbildningar utan antagningsprov

Till de flesta fristående kurser samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är det inte några antagningsprov. Då ska du styrka din behörighet med meriter som du laddar upp på antagning.se.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig om du behöver anpassningar av antagningsprov, medan UHR bistår dig vid anmälan och användning av antagning.se.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Avgifter

KMH:s utbildningar är gratis för medborgare i EU, i EES-staterna Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz. Medborgare i övriga länder behöver betala anmälningsavgift och studieavgift.

Anmälnings- och studieavgifter

Kontakta oss

Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser:

antagning@kmh.se