Så söker du

När en kurs eller ett program är öppen för anmälan så presenteras den på antagning.se. Det är där du anmäler dig till KMH:s utbildningar. KMH har två antagningsomgångar med olika tider för anmälan.

Hur då?

Börja med att välja utbildning. Om du inte vet ännu, tar du hjälp av vår guide eller söker bland alla utbildningar.

Guide: Hitta din utbildning

Alla utbildningar

Anmälan

Anmäl dig på webbtjänsten antagning.se när anmälan är öppen för kursen/programmet. Se till att din anmälan är komplett. Ladda upp de dokument och handlingar som behövs för att styrka att du är behörig att gå utbildningen.

antagning.selänk till annan webbplats

Antagningsprov

Därefter blir du i de flesta fall kallad till antagningsprov. Efter antagningsproven sker urvalet av vilka som ska antas, och sedan skickas antagningsbesked ut via antagning.se till alla sökande.

För utbildningar som det inte är några antagningsprov till – främst fristående kurser och några program på avancerad nivå – skickas antagningsbeskedet ut när urvalet är klart.

När då?

På KMH har vi en nationell och en lokal antagningsomgång. De har olika tidtabeller och omfattar olika utbildningar.

Den centrala antagningsomgången är gemensam med de flesta högskolor och universitet i Sverige. Den är öppen för anmälan cirka 15 mars–15 april, och omfattar antagning till:

  • ämneslärarutbildningen
  • utbildningsprogram i musikpedagogik
  • utbildningsprogram i musikterapi
  • ett antal fristående kurser.

Om den centrala antagningsomgången, tidtabell

Den lokala antagningsomgången är gemensam med övriga musikhögskolorna i Sverige. Den är öppen för anmälan cirka 1 december–15 januari, och omfattar antagning till:

  • utbildningsprogram för musiker/sångare
  • utbildningsprogram i komposition
  • utbildningsprogram i dirigering
  • pedagogiska påbyggnadsprogram
  • ett antal fristående kurser.

Om den lokala antagningsomgången, tidtabell