Så söker du

När en kurs eller ett program är öppen för anmälan så presenteras den på antagning.se. Det är där du anmäler dig till KMH:s utbildningar. Våra program startar på höstterminen. Fristående kurser startar både på höstterminen och vårterminen.

Viktiga datum för din ansökan

På varje programs sida finns information om hur du ska göra för att söka och vilka datum som gäller.

Alla utbildningsprogram och fristående kurser

Anmälan

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats. när anmälan är öppen för kursen eller programmet. Det är viktigt att du laddar upp de dokument som behövs för att styrka att du uppfyller behörigheten.

Mer om behörighet

När ska man söka?

Program för musiker, dirigering, komposition och pianostämmarutbildning är öppna för anmälan cirka 1 december–15 januari.

Ämneslärarutbildningen samt utbildningar i musikpedagogik och musikterapi är öppna för anmälan cirka 15 mars–15 april.

Fristående kurser söker du cirka 15-september-15 oktober för start på vårterminen, samt cirka 15 mars-15 april för start på höstterminen.

Antagningsprov

Efter att du anmält dig blir du i de flesta fall kallad till antagningsprov. Du kommer få mejl med information om proven. Mejlet skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se när du anmälde dig.

Mer om antagningsprov

Utbildningar utan antagningsprov

Till de flesta fristående kurser samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är det inte några antagningsprov. Då ska du styrka din behörighet med meriter som du laddar upp på antagning.se.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig om du behöver anpassningar av antagningsprov, medan UHR bistår dig vid anmälan och användning av antagning.se.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Avgifter

KMH:s utbildningar är gratis för medborgare i EU, i EES-staterna Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz. Medborgare i övriga länder behöver betala anmälningsavgift och studieavgift.

Anmälnings- och studieavgifter

Kontakta oss

Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser:

antagning@kmh.se