Grundläggande och särskild behörighet

För antagning till KMH:s utbildningsprogram krävs både grundläggande och särskild behörighet. För de fristående kurserna varierar kraven. Med kompletterande handlingar kan visa att du är behörig, eller att du vill undantas från behörighetskraven.

Behörighetskraven skiljer sig åt mellan utbildningarna. I den utbildningsplan som varje kurs och program har, beskriver vi de krav på förkunskaper och grunder för urval som gäller.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är olika för olika utbildningar, framför allt beroende på utbildningens nivå.

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå

Studier på grundnivå innebär kandidatprogram och några av de fristående kurserna. För dessa innebär grundläggande behörighet i princip att du har slutbetyg från gymnasieskola, och goda kunskaper i svenska språket.

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå innebär master- och magisterprogram samt vissa fristående kurser. För dessa innebär grundläggande behörighet här på KMH, att du har en konstnärlig kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng.

Särskild behörighet

Till de flesta utbildningarna på KMH gör du antagningsprov som du få godkänt eller icke godkänt på. Antagningsproven består av provspelningar och prov i musikteori. Att ha godkänt på antagningsproven kan vara vad som krävs för att ha särskild behörighet.

Kraven på särskild behörighet kan också se ut på andra sätt. En enskild kurs eller ett enskilt program kan ha specifika krav, till exempel en tidigare examen eller ett godkänt arbetsprov.

Antagningsproven är urvalsgrundande

Resultaten på antagningsproven är också urvalsgrundande. Eftersom nästan alla utbildningar har fler sökande än utbildningsplatser, behöver ett urval göras. Antagningsproven utgör grunden för detta urval.