Grundläggande och särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta kurser och program ytterligare förkunskaper, det kallas särskild behörighet. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Behörighetskraven skiljer sig åt mellan utbildningarna. I den utbildningsplan som varje kurs och program har, beskriver vi de krav på förkunskaper och grunder för urval som gäller. Om utbildningen har ett antagningsprov, finns också en beskrivning av provet.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är olika för olika utbildningar, framför allt beroende på utbildningens nivå. Du visar att du är behörig med kompletterande handlingar som du laddar upp till det konto som du skapar på antagning.se, i samband med att du anmäler dig.

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå

Studier på grundnivå innebär kandidatprogram och några av de fristående kurserna. För dessa innebär grundläggande behörighet i princip att du har slutbetyg från gymnasieskola, och goda kunskaper i svenska språket.

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå innebär master- och magisterprogram samt vissa fristående kurser. För dessa innebär grundläggande behörighet att du har en kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng. Här på KMH krävs för de konstnärliga masterutbildningarna en konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp.

Särskild behörighet

Till de flesta utbildningarna på KMH gör du antagningsprov som du får godkänt eller icke godkänt på. Antagningsproven består av provspelningar och prov i musikteori. Att ha godkänt på antagningsproven kan vara vad som krävs för att ha särskild behörighet.

Kraven på särskild behörighet kan också se ut på andra sätt. En enskild kurs eller ett enskilt program kan ha specifika krav, till exempel en tidigare examen eller ett godkänt arbetsprov.

Antagningsproven är urvalsgrundande

Resultaten på antagningsproven är också urvalsgrundande. Eftersom nästan alla utbildningar har fler sökande än utbildningsplatser, behöver ett urval göras. Antagningsproven utgör grunden för detta urval.

Om du har kunskaperna men inte betygen

Om du anser att du har de förkunskaper som krävs för utbildningen men inte har betygen kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Så ansöker du om reell kompetens