Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet innebär vilka förkunskaper som krävs för att klara utbildningen. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta kurser och program ytterligare förkunskaper, det kallas särskild behörighet. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och beroende på nivå är kraven samma oavsett vilken utbildning du söker. Du visar att du är grundläggande behörig i samband med att du anmäler dig på antagning.se.

Studier på grundnivå

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå uppfylls genom avklarad gymnasieutbildning, Komvux, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Studier på grundnivå innebär kandidatprogram och de flesta av de fristående kurserna.

Läs mer om betyg och behörighet (antagning.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studier på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå innebär master- och magisterprogram samt vissa fristående kurser. För studier på avancerad nivå innebär grundläggande behörighet att du har en kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng. Här på KMH krävs för de flesta av våra konstnärliga masterutbildningar en konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp.

Särskild behörighet

Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker. Det kan vara ett antagningsprov, språkkrav och/eller andra meriter. På varje programs och kurs sida hittar du information om vilken särskild behörighet som krävs.

Till de flesta programmen på KMH gör du antagningsprov som du får godkänt eller icke godkänt på. Att ha godkänt på antagningsproven kan vara vad som krävs för att ha särskild behörighet. På varje programs sida hittar du detaljerad information om proven, så kallad provbeskrivning.

Kraven på särskild behörighet kan också se ut på andra sätt, till exempel en tidigare examen, en särskild kurs eller att du studerat musik på högskolenivå tidigare. I dessa fall styrker du din särskilda behörighet i samband med att du anmäler dig på antagning.se.

Alla program och fristående kurser

Antagningsproven är urvalsgrundande

Eftersom nästan alla utbildningar har fler behöriga sökande än studieplatser, behöver ett urval göras. Resultaten på antagningsproven utgör grunden för detta urval. Då kommer platserna först erbjudas till de som fått högst poäng på antagningsproven. Behöriga sökande som inte erbjuds en plats i urvalet, blir reservplacerade och antas endast om ledig plats uppstår.

Mer om antagningsprov

Om du har kunskaperna men inte betygen

Om du anser att du har de förkunskaper som krävs för utbildningen men inte har betygen kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Så ansöker du om reell kompetens