Ima Rayén Baeza Bilgin vid flygel i Nathan. Foto: Mira Åkerman

Ima Rayén Baeza Bilgin vid flygel i Nathan. Foto: Mira Åkerman

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning. Omfattning, studietakt och utformning varierar.

Kurser höstterminen 2023

Ansök 1 december 2022 - 16 januari 2023

Avancerad kurs i interpretation 1

Ansök 15 mars - 17 april 2023

När vi vet vilka kurser som kommer att ges under hösten 2023 kommer information att visas här.