Student spelar på Jan Wallanderprisgalan. Foto: Fredrik Hjerling.

Foto: Fredrik Hjerling

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning. Omfattning, studietakt och utformning varierar.

Öppna för anmälan

16 september-15 oktober 2019 är följande kurser, som ges VT 2020, öppna för anmälan.

Folkmusik

Folksångensemble

Kulning

Spel till dans, fördjupning

Klassisk musik

Avancerad kurs i interpretation 2

Komposition, dirigering och musikteori

Komposition för jazzorkester

Musik, pedagogik och samhälle

Grundläggande gehör i teori och praktik

Körmetodik 1

Musik och medicin

Rytmik och instrument 2