Ima Rayén Baeza Bilgin vid flygel i Nathan. Foto: Mira Åkerman

Ima Rayén Baeza Bilgin vid flygel i Nathan. Foto: Mira Åkerman

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning. Omfattning, studietakt och utformning varierar.