Student spelar på Jan Wallanderprisgalan. Foto: Fredrik Hjerling.

Foto: Fredrik Hjerling

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

KMH:s fristående kurser har normalt en omfattning om 5-15 hp. De genomförs under olika perioder av året, ibland som återkommande kurstillfällen under en längre tid, ibland som distanskurser, och ibland i form av koncentrerade helg- eller sommarkurser.

I kurser som är öppna för anmälan finns en anmälningskod som länkar vidare till antagning.se.

Öppna för anmälan 15 mars-15 april 2019

Entreprenörskap i musik (5 hp)

Folksångensemble (5 hp)

Gehörsbaserad stråkmetodik violin/viola (5 hp)

Grundläggande musiklära i teori och praktik (15 hp)

Handledarutbildning för lärare (7,5 hp)

Kulning (5 hp)

Körmetodik 2 (2, 5 hp)

Musik, hälsa och välbefinnande (15 hp)

Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet (15 hp)

Musikteorimetodik 1 (1, 5 hp)

Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna (5 hp)

Rytmik - Musik - Metodik, steg 1 (10 hp)

Rytmik och instrument 1 (1, 5 hp)

Sångmetodik 1 (10 hp)

Sångmetodik, fördjupning, 10 hp