Student spelar på Jan Wallanderprisgalan. Foto: Fredrik Hjerling.

Foto: Fredrik Hjerling

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning. Omfattning, studietakt och utformning varierar.

Anmälan stängd

För närvarande är inga fristående kurser öppna för anmälan.

Nästa antagningsomgång öppnar 1 december och omfattar kandidat- och masterprogram för musiker, samt ett antal fristående kurser. Det är ännu inte fastställt vika fristående kurser som ska ingå.

Samtliga fristående kurser