Student spelar på Jan Wallanderprisgalan. Foto: Fredrik Hjerling.

Foto: Fredrik Hjerling

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

KMH:s fristående kurser har normalt en omfattning om 5-15 hp. De genomförs under olika perioder av året, ibland som återkommande kurstillfällen under en längre tid, ibland som distanskurser, och ibland i form av koncentrerade helg- eller sommarkurser.

I kurser som är öppna för anmälan finns en anmälningskod som länkar vidare till antagning.se.