Student spelar på Jan Wallanderprisgalan. Foto: Fredrik Hjerling.

Foto: Fredrik Hjerling

Fristående kurser

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning. Omfattning, studietakt och utformning varierar.

Anmälan

Anmälningstid anges på respektive kurssida.

Samtliga fristående kurser