Hållbart yrkesliv inom musik

Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld?

I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social och miljömässig hållbarhet och dess relation till ett yrkesliv i musik. Förra årets kurs gästades bland annat av föreläsare från FN-förbundet och Pella Thiel, ekolog och kulturell förändringsagent.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp i musik.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Du kommer studera aktuell forskning och praktiska exempel inom områden som

  • hälsa (sömn, återhämtning, kost och träning)
  • social hållbarhet (samarbete, kommunikation och ledarskap)
  • miljö- och klimatmässig hållbarhet (till exempel konsumtionsmönster och resvanor).

Du får möjlighet att reflektera kring dina egna förutsättningar för att skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform inom musik utifrån dina intressen, behov och möjligheter i relation till yttre samhällsfaktorer.

Kursen bygger på fem fokusområden hämtade ur FN:s globala mål i Agenda 2030; hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion, klimatförändringar samt fredliga och inkluderande samhällen.

Undervisningsformer

Undervisningen sker på plats, genom föreläsningar och seminarier samt även genom handledning enskilt eller i grupp.

I kursen ingår att göra ett projektarbete enskilt eller i grupp inom ett brett spektrum av hållbarhetsaspekter inom musikfältet.

Bland förra läsårets projekt fanns utforskande av egen inre hållbarhet, hållbara pensionsvillkor för musiker, en undersökning av en orkesters hållbarhetsarbete, en klingande seminarieserie på temat ”Naturen och människan” och en konstnärlig gestaltning av glaciärforskning.

Kurstider HT 2023

Torsdagar kl. 9.15 - 14:30, v.35 - 39
Torsdagar kl. 9.15 - 12:00, v.40 - 45

Relaterad kontakt