Folkmusikens gehörsmetod

Kursen introducerar dig i grunderna för folkmusikens så centrala gehörsmetod. I huvudfokus står praktiskt musicerande inom spel, sång och dans.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet men då kursen fokuserar på praktiskt musicerande behöver du kunna behärska ett instrument.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursens innehåll

I kursen får du prova på nya och traditionella samspelsformer inom folkmusik utifrån repertoar på gehör.

Kursen består av följande delar:

 • seminarieserie som behandlar spel- och sångsätt,
 • ensemblespel och sång,
 • dans,
 • folkmusikteori,
 • improvisation,
 • skriftlig och muntlig reflektion över lärandeprocesser och musikalisk utveckling,
 • egna konstnärligt gestaltande uppgifter och övningar.

Du får lära dig förmågan att med röst och rörelse, instruera och förebilda rytmiska, metriska och tonala förlopp utifrån folkmusikaliska sång- och spelsätt. Kursansvarig lärare presenterar undervisningsmaterial inom folkmusikgenren utifrån gehörsmetoden.

Undervisningsform

Relationen mellan spel, sång och dans utforskas genom en serie av praktiska repetitioner och framföranden tillsammans med mer teoretiska seminarier.

Kursen examineras genom:

 • konstnärligt gestaltande prov,
 • skriftlig reflekterande uppgift,
 • praktisk redovisning av gestaltande moment (dans, sång och spel).

Relaterad kontakt