Kulning, fördjupning

I denna kurs får du undersöka kulningen vidare och utveckla fördjupad kunskap om kulning. 

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänd i kursen Kulning.

Kursens innehåll 

Du kommer att få djupare förståelse för kulning och hur den kan användas som redskap i konstnärlig gestaltning, och kunskaper om vad folksång och improvisation kan bidra med.

Undervisningsform

Som metod för lärande utgår kursen från praktiska övningar i kulning. Laborationer där kulningens akustiska förutsättningar sker, kan ingå som delmoment.

Kursen består av grupplektioner, seminarier och workshops samt individuell handledning. Examinationen består av ett konstnärligt gestaltande prov och en skriftligt reflekterande uppgift.

Kurstillfällen VT 2024

Kulning fördjupning ges som en intensivkurs med kursstart torsdag kl 16.00 – kursslut lördag kl 16.00. Exakta datum är ännu ej satta, men kursen ges under perioden april–maj 2024. Mer information med exakta datum kommer senare.

Relaterad kontakt