Kulning, fördjupning

I denna kurs får du undersöka kulningen vidare och utveckla fördjupad kunskap om kulning. 

Kursen kan komma att ges på annan ort.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänd i kursen Kulning.

Kursens innehåll 

Du kommer att få djupare förståelse för kulning och hur den kan användas som redskap i konstnärlig gestaltning, och kunskaper om vad folksång och improvisation kan bidra med.

Undervisningsform

Som metod för lärande utgår kursen från praktiska övningar i kulning. Laborationer där kulningens akustiska förutsättningar sker, kan ingå som delmoment.

Kursen består av grupplektioner, seminarier och workshops samt individuell handledning. Examinationen består av ett konstnärligt gestaltande prov och en skriftligt reflekterande uppgift.

Kursträffar

Torsdag 10 juni start efter lunch

Fredag 11 juni dag och eventuellt kvällstid

Lördag 12 juni dag och eventuellt kvällstid

Söndag 13 juni avslutning vid lunch

Relaterad kontakt