Student spelar puka. All rights reserved by Aurora Music. 

Kandidatprogram

Detta är de utbildningsprogram som leder till en konstnärlig kandidatexamen i musik. De innebär tre års studier på heltid, 30 hp per termin.

Som student på Sveriges enda fristående musikhögskola andas och lever du musik dygnet runt. Du har tillgång till våra toppmoderna övningsrum stora delar av dygnet och här undervisar många av landets främsta musiker, entreprenörer och pedagoger. Här möter du en mix av musikstilar och personligheter som hjälper dig att utvecklas som musiker, kompositör och musiklärare. Vi är helt enkelt nyfikna på att ta vara på just din begåvning och musikaliska personlighet. 

Under utbildningen vid KMH står det individuella mötet mellan lärare och student i centrum. Men vi värnar också om det fantastiska som uppstår när du musicerar tillsammans med andra studenter.

Öppenhet och nyfikenhet är viktiga egenskaper för dig som vill vara verksam i ett musikliv som hela tiden utvecklas och förändras. Det innebär stora möjligheter att själv välja din utbildningsväg, och ställer samtidigt höga krav på ditt personliga ansvar. Under studietiden får du dock stöd av alla våra hängivna pedagoger som hjälper dig utveckla en yrkesmässig flexibilitet med ett stort mått av egen musikalisk integritet.

Högsta betyg för KMH:s utbildningar

Av Universitetskanslersämbetet, som utvärderar landets utbildningar, har vi fått högsta betyg för KMH:s utbildningar. KMH:s kvalitet bygger mycket på studenternas engagemang, och tillsammans med lärarna skapar du din utbildning. Det är ett stort ansvar, men rymmer också stora möjligheter. Att få hålla på med musik är ett stort privilegium!