Musiker, klassisk musik

I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler. Inom programmet erbjuder mycket skickliga och välutbildade musiker och pedagoger undervisning på mer än 20 olika instrument.

Undervisning på högsta nivå

Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom klassisk musik. KMH erbjuder undervisning inom ramen för klassisk musik på högsta internationella nivå i följande instrument:

 • accordeon
 • eufonium
 • fagott
 • flöjt
 • gitarr
 • harpa
 • klarinett
 • kontrabas
 • oboe
 • orgel
 • piano
 • saxofon
 • slagverk
 • sång
 • trombon, bastrombon
 • trumpet
 • tuba
 • valthorn
 • viola
 • violin
 • violoncell

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i de olika provbeskrivningarna.

Oavsett instrument och inriktning får du uppleva en inspirerande, modern och gränsöverskridande studiemiljö på KMH med stora möjligheter att utforska ditt egna musicerande och musikbranschens villkor.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1a
Ensemble 1
Musikteori 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Huvud­instrument 1b
Ensemble 2
Musikteori 2
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2a
Ensemble 3
Musikteori 3
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Huvud­instrument 2b
Ensemble 4
Valbar kurs
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Huvud­instrument 3a
Ensemble 5
Musikteori 4
Hållbart yrkesliv
Valbar kurs

Termin 6:

Huvud­instrument 3b
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 11.0, LS 11.1a, LS 11.2 och Musikteori. Du placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten på LS 11.1a.

Provbeskrivning för programmet finns i slutet av sidan.

Om utbildningen

KMH förbereder dig för ett kommande yrkesliv i orkestrar, ensembler eller körer av olika storlek. Du får mycket individuell instrumentalundervisning, kombinerat med olika former av ensemblespel, med KMH Symfoniorkester, KMH Symfoniska Blåsorkester, KMH Stråkorkester, KMH Stora Brass, KMH Serenadensemble, KMH Instrumentalensemble eller i KMH Kammarkör för dig som har sång som inriktning.

Musikaliskt hantverk och teori

Att studera klassisk musik vid KMH innebär studier fokuserade på det musikaliska hantverket, som till exempel gehör och instrumentation, i såväl solospel som i ensembler och orkestrar.

I den mer teoretiska delen av utbildningen ingår repertoarkännedom och teoretiska perspektiv på praxis för uppföranden, relaterat till olika stilarter och instrumentgrupper beroende på ditt huvudinstrument.

Kandidatprogrammens gemensamma kurser

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också de tre kurserna Digitala verktyg, Musikhistoria och Entreprenörskap. Kurserna har en del som samläses av alla studenter, och en programspecifik del med fördjupning inom just ditt område. Kursernas syfte är att stärka din egen profil och förbereda dig för musikbranschens villkor.

Som förberedelse för ett kommande yrkesliv som musiker ingår även kursmoment i ergonomi, stresshantering och mental hälsa.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Självständigt arbete

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Arbetet utgörs av en konsert, framställning av ett programhäfte med verkkommentarer och ett skriftligt reflekterande arbete där du redogör för den konstnärliga processen.

Mångsidig musiker

Utbildningens fokus ligger på att utveckla såväl det egna musicerandet som det egna musikerskapet. Mycket tid ges åt instrumental- och instuderingsstudier med repertoar från olika tidsskeden.

Du får också beredskap att arbeta med musiker inom andra musikområden – allt för att du ska kunna förvalta ett musikarv men också fortsätta utveckla din egen musikaliska stil.

Undervisningsform

En väsentlig del av undervisningen är projekt i olika ensemble- och orkesterkonstellationer.

Läsårets indelning

Läsåret är indelat i reguljärveckor, intensivveckor och examinationsveckor. Reguljärveckorna är fördelade i block om fem veckor med schemalagd undervisning, intensivveckorna är fyra enstaka veckor mellan perioderna ägnade åt produktioner, projekt och intensivkurser. Examinationsveckor är en vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Den schemalagda undervisningen består av enskild huvudinstrumentundervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering. Kurser i olika ensembler och körer sker dels under reguljärveckorna, dels under intensivveckorna.

Examinationerna består framförallt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops, master classes och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Kandidatprogrammet i klassisk musik ger dig kompetens för verksamhet inom symfoniorkestrar, operahus, mindre orkestrar och kammarensembler samt körer på professionell nivå. Du får även en gedigen grund att stå på som frilansande musiker.

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt. Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

Relaterad kontakt