Komposition – konstmusik

Programmet vänder sig till dig som vill bli tonsättare med tyngdpunkt på instrumental- och vokalmusik och som arbetar med notskrift som centralt verktyg i den konstnärliga processen. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens.

Studierna ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang.

Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Huvudvikten ligger på individuell undervisning och handledning. Både i kompositionsämnet och i ämnen som behandlar det musikaliska hantverket möter du kunniga pedagoger som själva är aktiva tonsättare.

Den konstnärliga undervisningen bedrivs genom olika samarbetsprojekt som leder fram till konserter där de komponerade verken framförs. Projektens funktion är att möjliggöra konstnärlig utveckling utifrån varje enskild students inriktning och behov. De är pedagogiskt upplagda för att testa och utveckla din förmåga att organisera och genomföra konstnärliga arbetsprocesser i ett professionellt sammanhang. Vi arbetar med professionella körer, ensembler och orkestrar samt med skolans musikerstudenter. Du har också möjlighet att driva egna projekt och skapa egna ensemblekonstellationer i samarbete med musiker i huset – också från olika genrer.

Det finns ett starkt etablerat samarbete mellan komposition – konstmusik och KMH:s dirigentutbildningar. Flera av de kompositionsprojekt som kompositionsutbildningen erbjuder görs i samarbete med dirigentklasserna där dirigentstudenterna leder repetitioner och konserter med kompositionsstudenternas musik. Dessa samarbeten skapar intresse och förståelse för varandras praktiker.

Komposition – konstmusik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition, den andra är Komposition – elektroakustisk musik.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

15-24 februari 2023
Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-19 mars 2023
Antagningsprov på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov. Urval sker på grundval av resultaten. För information om provens innehåll, se provbeskrivning längst ner på sidan.

Mer om utbildningen

Inom komposition – konstmusik fördjupar du dig i att komponera för röster och instrument. I de obligatoriska kurserna får du den kunskap som behövs för att kunna utveckla din musik på ett kreativt sätt. Genom ett antal valbara kurser kan du själv styra inriktningen på din utbildning.

Utbildningens genomförande

I huvudämnet komposition får du individuell undervisning, som stöd i att genomföra och utveckla dina musikaliska idéer. Genom hela kandidatutbildningen har du också undervisning i det musikaliska hantverket, som till exempel gehör, instrumentation, formlära, kontrapunkt och harmonilära. Du har också kurser i elektroakustisk musik och lär dig arbeta i studio.

Utöver de obligatoriska kurserna finns ett antal valbara kurser. Du kan där välja att specialisera dig ytterligare inom ditt ämne eller att bredda dina kunskaper inom andra ämnen och genrer. Som exempel kan du välja dirigering, ett instrument, filmmusik eller kurser inom jazz och folkmusik. Du kan också välja fler kurser inom elektroakustisk komposition.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår tre gemensamma kurser: digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder fördjupning inom just ditt område.

Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng där kunskap och färdigheter du fått med dig från utbildningen visas i ett konstnärligt och textligt reflekterande arbete.

Kompositionsforum, Voice Lab och festivalen LjudOljud

Kompositionsforum är en seminarieserie där kompositionsstudenter från alla inriktningar samlas för att höra föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, ofta internationella, samt olika lärare från KMH.

Voice Lab är ett återkommande seminarium där kompositionsstudenterna tillsammans med kördirigenterna experimenterar kring rösten och dess olika uttrycksformer.

LjudOljud är en årlig festival som presenterar den musik som komponerats under läsåret. Festivalen drivs av studenter och du får lära dig mycket om planering kring konserter – kunskaper som du har stor nytta av i musiklivet.

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Länk till annan webbplats.

Nationella och internationella samarbeten

Inom komposition – konstmusik arbetar vi i projekt där du får komponera för musiker och ensembler, både studenter och yrkesverksamma. När det gäller flera av de större ensembleprojekten samarbetar vi med kompositionsutbildningarna vid musikhögskolorna i Göteborg och Malmö (till exempel Norrköpings symfoniorkester och Musica Vitae). Årligen återkommande samarbeten har vi med professionella ensembler som:

 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Stockholm Läns Blåsarsymfoniker
 • Musica Vitae
 • Norrbotten Neo
 • KammarensembleN
 • KMH Vokalensemble.

Vi samarbetar även med KMH:s egna ensembler som exempelvis :

 • KMH Kammarkör (övningsensemble för dirigenter)
 • KMH Symfoniorkester
 • Edsberg (vartannat år)
 • Ensembler från instrumentalkursen Nutida musik
 • KMH Instrumentalensemble (övningsensemble för dirigenter).

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola. Vi driver sedan något år tillbaka även ett samarbete med kompositionsutbildningen i Prag.

Efter studierna

Målet med utbildningen är att studenten ska ha så utvecklade kunskaper och färdigheter i komposition som behövs för att kunna gå ut och verka i både det svenska och det internationella musiklivet. Många väljer också att söka vidare för ytterligare konstnärlig fördjupning och forskningsförberedelse på KMH:s masterprogram i komposition.

Relaterad kontakt