Komposition – konstmusik

Kandidatprogrammet i komposition med inriktning konstmusik vänder sig till dig som vill skapa din egen musik och ljudvärld. Du får undervisning av de främsta kompositörerna och pedagogerna och många möjligheter att få din musik framförd av etablerade aktörer och ensembler.

Komposition – konstmusik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition, den andra är Komposition – elektroakustisk musik. I skärningspunkten mellan utbildningarna sker oväntade saker: nya klanger, ljud och idiom för skapande uppstår.

De bästa förutsättningarna för komposition

KMH har sedan länge utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt. Med helt nya lokaler i hjärtat av Stockholm, specialritade för musik, är vi landets största centrum för kompositionsstudier.

Här möter du kunniga pedagoger som är aktiva tonsättare och massor av musikstudenter. Lärarna är en del av konstmusiklivet och det finns många kontaktytor mellan utbildningen och det nationella och internationella musiklivet. Och du får möjligheten att skriva för allt från små ensembler till storband och symfoniorkester.

KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former. Vi har konsertsalar för högtalarverk och performancekonst, vi har en högtalardom för 3D- ljud samt ett välutrustat studiokomplex. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik ger dig också många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1a
Projekt 1
Kontrapunkt och grund­läggande harmonik
Formlära 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Komposition 1b
Projekt 2
Sonologi och Musique Concrète
Avancerad harmonik
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Komposition 2a
Projekt 3
Elektro­akustisk komposition och konsert
Formlära 2
Entreprenörskap i musik

Termin 4:

Komposition 2b
Projekt 4
Musikalisk analys
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Komposition 3a
Nutida musik och linearitet
Estetik och kompositionsteori
Projekt 5
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Komposition 3b
Valbar kurs
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 14.7 vk och LS 14.8 vk. Urval sker på grundval av resultaten på LS 14.8 vk. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Inom komposition konstmusik fördjupar du dig i musikalisk sats och form men du får också inblick i den elektroakustiska musiken genom valbara kurser, fördjupningar och samarbeten.

Små klasser, tät handledning och spännande projekt

I komposition handleds du individuellt inom den profil du valt. Här får du hjälp att genomföra och utveckla dina musikaliska idéer. Genom hela kandidatutbildningen har du också undervisning i det musikaliska hantverket, såsom gehör, instrumentation, satslära, harmonik, akustik och studioteknik. Detta sker i små grupper. Våra två inriktningar har gemensam musikteori och komposition i början, för att sedan specialiseras allt mer under utbildningens gång. Du får på så sätt en bred kunskapsbas med stora möjligheter och resurser att utvecklas konstnärligt i den riktning du själv väljer.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Forum, workshops och Voice Lab

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att höra föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Voice Lab är ett heldagsseminarium där kompositionsstudenterna tillsammans med kördirigenterna experimenterar runt rösten och dess olika uttrycksformer.

Vi har också ofta workshops med verksamma musiker, där du har möjlighet att pröva idéer och skisser.

Lärare

I utbildningen får du individuell handledning av några av Sveriges ledande tonsättare som alla utgör lärarkåren inom komposition på KMH. Tillsammans med framstående lärare och verksamma tonsättare som Karin Rehnqvist, Marie Samuelsson, Per Mårtensson, Mattias Petersson, Mattias Sköld, Ann-Sofie Söderqvist och Kim Hedås får du alla möjligheter att komponera just din musik.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Gemensamt för inriktningarna konstmusik och elektroakustisk musik är att vi arbetar i projekt där du får komponera för musiker och ensembler, både studenter och professionella. Vilka ensemblerna är varierar från år till år, men återkommande samarbeten har vi med:

Professionella ensembler:

 • Radiokören
 • Musica Vitae
 • Norrbotten Neo
 • Dirty Electronics KammarensembleN
 • Bohuslän Big Band
 • Norrbotten Big Band
 • KMH Vokalensemble
 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Stockholm Läns Blåsarsymfoniker

KMH ensembler:

 • KMH Kammarkör
 • KMH Symfoniorkester
 • Nutida musikensemblen
 • Live-elektronikensemblen

Efter studierna

Med dirigentstudenterna i kör och orkester har vi ett unikt samarbete. Till ensemblerna de dirigerar skapar våra kompositionsstudenter musik. Detta, samt våra många projekt med både studenter och professionella musiker, ger dig ett bra kontaktnät inför kommande yrkesliv. Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå.

Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  2 dec – 15 jan

 • Anmälningskod:

Relaterad kontakt