Komposition – konstmusik

Kandidatprogrammet i komposition – konstmusik vänder sig till dig som vill bli professionell tonsättare med instrumental- och vokalmusik i fokus. Du handleds av kunniga pedagoger som är aktiva tonsättare, både i huvudämnet komposition och i det musikaliska hantverket.

Den konstnärliga undervisningen bedrivs inom ramen för olika projekt, där du får din musik framförd både av duktiga musikerstudenter och professionella ensembler specialiserade på ny, experimentell musik.

Komposition – konstmusik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition. Den vänder sig till dig som vill samarbeta med musiker och sångare och uttrycka dig i notskrift. Den andra inriktningen är Komposition – elektroakustisk musik. I skärningspunkten mellan utbildningarna sker oväntade saker: nya klanger, ljud och idiom för skapande uppstår.

Regelbundna konserter ger dig utmärkta tillfällen att få din musik framförd. Detta sker i spännande samarbetsprojekt med både professionella ensembler, körer och orkestrar, och med skolans många musikerstudenter. Vi har fantastiska konsertsalar för kammar- och orkestermusik, och i salen Svarta lådan kan du experimentera med det sceniska, både i konsertform och musikdramatiskt.

Utbildningens bredd och kunnig handledning i huvudämnet komposition ger dig flera verktyg att
utveckla din musik; konstnärligt, i notbild och i teknik. Utbildningen erbjuder också några kurser i elektroakustisk musik och du får lära dig att använda den fantastiska ljudteknik vi har. På nya KMH finns den modernaste ljudtekniken tillgänglig i form av Klangkupolen i vår ena konsertsal Lilla salen. Där kan du utforska musikens rumsliga möjligheter med 3D-ljud.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1a
Projekt 1
Kontrapunkt och grund­läggande harmonik
Formlära 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Komposition 1b
Projekt 2
Sonologi och Musique Concrète
Avancerad harmonik
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Komposition 2a
Projekt 3
Elektro­akustisk komposition och konsert
Formlära 2
Entreprenörskap i musik

Termin 4:

Komposition 2b
Projekt 4
Musikalisk analys
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Komposition 3a
Nutida musik och linearitet
Estetik och kompositionsteori
Projekt 5
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Komposition 3b
Valbar kurs
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 14.7 vk och LS 14.8 vk. Urval sker på grundval av resultaten på LS 14.8 vk. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Inom komposition – konstmusik fördjupar du dig i att komponera för röster och instrument. I de obligatoriska kurserna får du den kunskap som behövs för att kunna utveckla din musik på ett kreativt sätt. Genom ett antal valbara kurser kan du själv styra inriktningen på din utbildning.

Små klasser, tät handledning och spännande projekt

I huvudämnet komposition handleds du individuellt. Här får du hjälp att genomföra och utveckla dina musikaliska idéer. Genom hela kandidatutbildningen har du också undervisning i det musikaliska hantverket, som t.ex. gehör, instrumentation, formlära och harmonik. Du har också kurser i elektroakustisk musik och lär dig arbeta i studio. Det ger dig möjlighet att kombinera instrument med elektronik på ett spännande och nyskapande sätt.

Utöver de obligatoriska kurserna finns ett antal valbara kurser. Du kan där välja att specialisera dig ytterligare inom ditt ämne eller bredda dina kunskaper gentemot andra ämnen och genrer på KMH. Som exempel kan du välja dirigering, att spela ett instrument, improvisationsensemble, filmmusik eller ta kurser inom jazz och folkmusik. Du kan också välja fler kurser inom elektroakustisk komposition.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en gemensam del som alla studenter läser tillsammans och en programspecifik del som är en fördjupning inom just ditt område.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng där kunskap och färdigheter du fått med dig från utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt och textligt reflekterande arbete.

Kompositionsforum, Voice Lab och festivalen LjudOljud

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att höra föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Voice Lab är ett återkommande seminarium där kompositionsstudenterna tillsammans med kördirigenterna experimenterar runt rösten och dess olika uttrycksformer.

Vi har också ofta laborationer med instrumentalensembler, där du har möjlighet att pröva idéer och skisser under arbetets gång.

LjudOljud är en årlig festival som presenterar den musik som komponeras under läsåret. Festivalen drivs av studenter och du får lära dig mycket om planering kring konserter – kunskap som du har stor nytta av i musiklivet.

Lärare

I utbildningen får du möjlighet att komponera och utveckla just din musik.
Du får individuell handledning och gruppundervisning med några av Sveriges ledande verksamma tonsättare och lärare som Karin Rehnqvist, Marie Samuelsson, Per Mårtensson, Fredrik Hedelin, Christofer Elgh, Johan Hammerth och Kim Hedås.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Inom komposition – konstmusik arbetar vi i projekt där du får komponera för musiker och ensembler, både studenter och yrkesverksamma. Vilka ensemblerna är varierar från år till år, men återkommande samarbeten har vi med:

Professionella ensembler

 • Musica Vitae
 • Norrbotten Neo
 • KammarensembleN
 • KMH Vokalensemble
 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Stockholm Läns Blåsarsymfoniker
 • Adolf Fredriks musikklasser, Farsta (barnkör)

KMH ensembler

 • KMH Kammarkör
 • KMH Symfoniorkester
 • Nutida musikensemblen
 • KMH Instrumentalensemble
 • Live-elektronikensemblen

Efter studierna

Med dirigentstudenterna i kör och orkester har vi ett unikt samarbete. Till ensemblerna de dirigerar skapar våra kompositionsstudenter musik. Detta, samt våra många samarbeten med både studenter – framtidens musiker – och professionella musiker, ger dig ett bra kontaktnät inför kommande yrkesliv. Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå.

Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–90000

Relaterad kontakt