Sofia Kott Hultqvist, student vid Institutionen för folkmusik.

Musiker, svensk folkmusik

Kandidatprogrammet i svensk folkmusik ger dig en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att utveckla din egen profil med hjälp av de främsta pedagogerna inom området.

Film: Varje jul producerar studenterna vid institutionen en julkonsert.

Kandidatprogrammets syfte är att utbilda folkmusiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet. Utbildningen ger dig en fördjupning inom folkmusikgenren både vad gäller äldre och ny tradition. Den utvecklar dig inom din profil till ett hållbart musikerliv.

Som folkmusiker har du hela världen som ditt arbetsfält och utbildningen ger dig verktyg för att klara en frilansvärld.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1a
Ensemble och arrangering 1
Musikteori 1
Folkmusikens gehörsmetod
Digitala verktyg

Termin 2:

Huvud­instrument 1b
Ensemble och arrangering 1
Musikteori 1
Folkmusikens gehörsmetod
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2a
Ensemble och arrangering 2
Musikteori 2
Entreprenörskap
Valbar kurs

Termin 4:

Huvud­instrument 2b
Ensemble och arrangering 2
Musikteori 2
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Huvud­instrument 3a
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Huvud­instrument 3b
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 13.1, LS 13.2, LS 13.3, LS 13.4 och LSC 2.3. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten på LS 13.1 och LS 13.2. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Unikt för folkmusikutbildningen är också mångfalden av kurser med särskild folkmusikprofil inom musikteori, arrangering och komposition, ensemble, dans, musikhistoria, samt inom instrumentalspel och sång. Det finns till och med skräddarsydda kurser i notation och musikinspelning för just folkmusiker.

Först i Sverige

KMH var först med att ge utbildning i folkmusik på högskolenivå och vi har den första professorn i folkmusik i Sverige. Folkmusik har funnits på KMH i mer än fyrtio år, vilket ger en mycket stabil grund för studier som utvecklar din artistiska och tekniska förmåga. Det kommer att få en god repertoarkännedom och fördjupa din konstnärliga insikt. Många av kurserna finns bara vid KMH.

Fokus på egen profil

De omkring fyrtio studenterna som studerar på institutionens två program har en brokig samling huvudinstrument. Instrumenten varierar dessutom från år till år, vilket skapar en mycket dynamisk studiemiljö. Allt från nyckelharpa, fiol, durspel, accordeon, flöjt, vevlira och sång till saxofon, elbas, slagverk, cello, klarinett, gitarr, qanon, tar, sabar och djembe.

Folkmusik utvecklas ständigt i uttryck och textinnehåll utifrån människors behov och rådande samhällsbild. Din musikstil kommer också att utvecklas, med kurser i ditt huvudinstrument och i ensemble och arrangering. Alla studenter i folkmusik ingår tillsammans i den stora ensemblen KMH FOLK.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter, och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

Du kommer att bredda och fördjupa din kompetens med kurser i bland annat musikteori, folksång och folkdans, piano och konsertpraktik tillsammans med vårt stora utbud av valbara kurser. Därtill utvecklas din förmåga att producera musik med hjälp av digitala verktyg och att reflektera över folkmusik och dess roll i samhället utifrån analyser av folkmusikhistorien.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Pedagoger

Vid institutionen för folkmusik undervisar några av världens främsta artister och pedagoger inom svensk folkmusik med fokus på fiol, sång, musikteori, dans och ensemble. Andra lärare engageras beroende på studenternas bakgrund och önskemål. Antalet lärare som är verksamma inom folkmusik på KMH helt eller delvis är ca 50 st.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Internationella samarbeten

Institutionen för folkmusik har en stor utåtriktad verksamhet. Vi samarbetar kontinuerligt med folk- och världsmusikarrangörer, pedagogiska centra, amatörorganisationer och olika forskningsinstitutioner, nationellt och internationellt.

Efter studierna

Programmet ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå, men också ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musiker. Utbildningen ger dig yrkesmässig kompetens som utövande musiker inom frilanslivet, nationellt och internationellt. Antalet yrkesaktiva musiker inom svensk folkmusik ökar för varje år. Numera är musiker med svensk folkmusik som huvudgenre verksamma både som konserterande musiker och som teatermusiker, kompositörer och arrangörer.

Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH. Två exempel är Nordic och Irmelin.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–10000

Relaterad kontakt