Musiker, svensk folkmusik

Kandidatprogrammet i svensk folkmusik ger dig en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att utveckla din egen profil med hjälp av de främsta pedagogerna inom området.

Kandidatprogrammets syfte är att utbilda folkmusiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet. Utbildningen ger dig en fördjupning inom folkmusikgenren både vad gäller äldre och ny tradition. Den utvecklar dig inom din profil till ett hållbart musikerliv.

Som folkmusiker har du hela världen som ditt arbetsfält och utbildningen ger dig verktyg för att klara en frilansvärld.

Film: Varje jul producerar studenterna vid institutionen en julkonsert.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Unikt för folkmusikutbildningen är också mångfalden av kurser med särskild folkmusikprofil inom musikteori, arrangering och komposition, ensemble, dans, musikhistoria, samt inom instrumentalspel och sång. Det finns till och med skräddarsydda kurser i notation och musikinspelning för just folkmusiker.

Först i Sverige

KMH var först med att ge utbildning i folkmusik på högskolenivå och vi har den första professorn i folkmusik i Sverige. Folkmusik har funnits på KMH i mer än fyrtio år, vilket ger en mycket stabil grund för studier som utvecklar din artistiska och tekniska förmåga. Det kommer att få en god repertoarkännedom och fördjupa din konstnärliga insikt. Många av kurserna finns bara vid KMH.

Fokus på egen profil

De omkring fyrtio studenterna som studerar på institutionens två program har en brokig samling huvudinstrument. Instrumenten varierar dessutom från år till år, vilket skapar en mycket dynamisk studiemiljö. Allt från nyckelharpa, fiol, durspel, accordeon, flöjt, vevlira och sång till saxofon, elbas, slagverk, cello, klarinett, gitarr, qanon, tar, sabar och djembe.

Folkmusik utvecklas ständigt i uttryck och textinnehåll utifrån människors behov och rådande samhällsbild. Din musikstil kommer också att utvecklas, med kurser i ditt huvudinstrument och i ensemble och arrangering. Alla studenter i folkmusik ingår tillsammans i den stora ensemblen KMH FOLK.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter, och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

Du kommer att bredda och fördjupa din kompetens med kurser i bland annat musikteori, folksång och folkdans, piano och konsertpraktik tillsammans med vårt stora utbud av valbara kurser. Därtill utvecklas din förmåga att producera musik med hjälp av digitala verktyg och att reflektera över folkmusik och dess roll i samhället utifrån analyser av folkmusikhistorien.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Lärare

Vid institutionen för folkmusik undervisar några av världens främsta artister och pedagoger inom svensk folkmusik med fokus på fiol, sång, musikteori, dans och ensemble. Andra lärare engageras beroende på studenternas bakgrund och önskemål. Antalet lärare som är verksamma inom folkmusik på KMH helt eller delvis är ca 50 st.

Lärare vid institutionen för folkmusik Länk till annan webbplats.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Internationella samarbeten

Institutionen för folkmusik har en stor utåtriktad verksamhet. Vi samarbetar kontinuerligt med folk- och världsmusikarrangörer, pedagogiska centra, amatörorganisationer och olika forskningsinstitutioner, nationellt och internationellt.

Efter studierna

Programmet ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå, men också ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musiker. Utbildningen ger dig yrkesmässig kompetens som utövande musiker inom frilanslivet, nationellt och internationellt. Antalet yrkesaktiva musiker inom svensk folkmusik ökar för varje år. Numera är musiker med svensk folkmusik som huvudgenre verksamma både som konserterande musiker och som teatermusiker, kompositörer och arrangörer.

Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH. Två exempel är Nordic och Irmelin.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.