Komposition – elektroakustisk musik

Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik och ljudvärld. Du får dessutom många möjligheter att få din musik framförd av studenter, etablerade ensembler och i vår klangkupol.

Komposition – elektroakustisk musik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition, den andra är Komposition – konstmusik. I skärningspunkten mellan utbildningarna sker oväntade saker: nya klanger, ljud och idiom för skapande uppstår.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1a
Live­elektronik­ensemble 1
Studion som instrument
Musik­programmering
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Komposition 1b
Projekt 2
Sonologi och Musique Concrète
Valbar kurs
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Komposition 2a
Live­elektronik­ensemble 2
Elektro­akustisk komposition och konsert
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Komposition 2b
Projekt 4
Musik­ens ljudlära
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Komposition 3a
Projekt 5
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Komposition 3b
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 14.7 ea och LS 14.8 ea. Urval sker på grundval av resultaten på LS 14.8 ea. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Unikt uppdrag och innehåll

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom elektroakustisk musik på högskolenivå, och KMH har några av världens mest välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser som omfattar musikens estetiska och tekniska förutsättningar. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos studenter och alumner finns en mängd uttryck såsom elektroakustisk konstmusik, interaktiv ljudkonst, live-elektronik och experimentell electronica. Det finns stora möjligheter att själv styra inriktningen på utbildningen genom ett antal valbara kurser.

Utbildningens upplägg

Varje termin får du individuell handledning i huvudämnet komposition i studio – kursen utgår från ditt kreativa konstnärliga arbete och dina reflektioner över detta. I kompositionsämnet ingår även gehör, både traditionell och ljudbaserad, samt kompositionsforum där olika ämnen och konstnärskap presenteras och diskuteras inom hela kompositionsklassen. Parallellt med huvudämnet finns ett antal teorikurser med kursmoment som hjälper dig utveckla dina estetiska och tekniska färdigheter, såsom ljudlära, sonologi (att beskriva och notera ljud), studioteknik, analys, musikprogrammering, ljudsyntes, musique concrète och live-elektronikensemble.

Utöver de obligatoriska kurserna finns fem valbara kurser där du själv bestämmer din fördjupning. Du kan utnyttja denna valfrihet till att specialisera dig ytterligare inom ditt ämne eller bredda dina kunskaper gentemot andra inriktningar och genrer på KMH. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där du komponerar och reflekterar i ett större konstnärligt arbete.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

De bästa förutsättningarna för elektroakustisk musik

KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former. Vi har konsertsalar för högtalarverk och performancekonst, vi har en högtalardom för 3D- ljud samt ett välutrustat studiokomplex. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

Det viktigaste med studierna på KMH är att jag har fått en massa utrymme, material och resurser: vi kan experimentera så mycket, allt finns, och det finns en respekt för varje students konstnärlighet.

Säger Marta Forsberg, tidigare student på programmet.

Forum, workshops och Voice Lab

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att höra föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Voice Lab är ett heldagsseminarium där kompositionsstudenterna tillsammans med kördirigenterna experimenterar runt rösten och dess olika uttrycksformer.

Vi har också ofta workshops med verksamma musiker, där du har möjlighet att pröva idéer och skisser.

Lärare

I utbildningen får du individuell handledning av några av Sveriges ledande tonsättare som alla utgör lärarkåren inom komposition på KMH.

Lärare inom komposition med elektroakustisk inriktning är Bill Brunson, Henrik Frisk, Kim Hedås, Mattias Petersson, Mattias Sköld och Marcus Wrangö.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Gemensamt för inriktningarna västerländsk konstmusik och elektroakustisk musik är att vi arbetar i projekt där du får komponera för musiker och ensembler, både studenter och professionella. Vilka ensemblerna är varierar från år till år, men återkommande samarbeten har vi med:

Professionella ensembler:

 • Radiokören
 • Musica Vitae
 • Norrbotten Neo
 • Dirty Electronics KammarensembleN
 • Bohuslän Big Band
 • Norrbotten Big Band
 • KMH Vokalensemble
 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Stockholm Läns Blåsarsymfoniker

KMH ensembler:

 • KMH Kammarkör
 • KMH Symfoniorkester
 • Nutida musikensemblen
 • Live-elektronikensemblen

Efter studierna

Med dirigentstudenterna i kör och orkester har vi ett unikt samarbete. Till ensemblerna de dirigerar skapar våra kompositionsstudenter musik. Detta, samt våra många projekt med både studenter och professionella musiker, ger dig ett bra kontaktnät inför kommande yrkesliv.

Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  2 dec – 15 jan

 • Anmälningskod:

Relaterad kontakt