Komposition – elektroakustisk musik

Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner finns en mängd uttryck såsom elektroakustisk konstmusik, interaktiv ljudkonst, live-elektronik och experimentell electronica.

Det finns goda möjligheter att själv styra inriktningen på utbildningen genom ett antal valbara kurser. Det innebär att du som student kan fördjupa dina kunskaper i teori och praktik inom elektroakustisk musik och bredda din utbildning till att omfatta instrumental- och vokalmusik och skriva för ensembler och körer.

Som student på programmet får du möjlighet att arbeta i välutrustade flerkanalsstudior och få din musik framförd i vår klangkupol med upp till 45 högtalare. Det finns även mobil ljudutrustning för konserter och installationer på andra platser. Dessutom finns möjlighet att få din musik framförd av studenter och etablerade ensembler. 

Komposition – elektroakustisk musik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition, den andra är Komposition – konstmusik. I skärningspunkten mellan utbildningarna sker oväntade saker: nya klanger, ljud och idiom för skapande uppstår.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1a
Live­elektronik­ensemble 1
Studion som instrument
Musik­programmering
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Komposition 1b
Projekt 2
Sonologi och Musique Concrète
Valbar kurs
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Komposition 2a
Live­elektronik­ensemble 2
Elektro­akustisk komposition och konsert
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Komposition 2b
Projekt 4
Musik­ens ljudlära
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Komposition 3a
Projekt 5
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Komposition 3b
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 14.7 ea och LS 14.8 ea. Urval sker på grundval av resultaten på LS 14.8 ea. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Unikt uppdrag och innehåll

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom elektroakustisk musik på högskolenivå, och KMH har några av världens mest välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser som omfattar musikens estetiska och tekniska förutsättningar. Vi har ett öppet estetiskt förhållningssätt till elektroakustisk komposition. Den sammanhållande faktorn är viljan till reflektion och fördjupade kunskaper. Det finns dessutom stora möjligheter att själv styra inriktningen på utbildningen genom ett antal valbara kurser.

Utbildningens upplägg

Varje termin får du individuell handledning i huvudämnet komposition i studio – kursen utgår från ditt kreativa konstnärliga arbete och dina reflektioner över detta. I kompositionsämnet ingår även gehör, både traditionell och ljudbaserad, samt kompositionsforum där olika ämnen och konstnärskap presenteras och diskuteras inom hela kompositionsklassen. Parallellt med huvudämnet finns ett antal teorikurser med kursmoment som hjälper dig utveckla dina estetiska och tekniska färdigheter, såsom ljudlära, sonologi (att beskriva och notera ljud), studioteknik, analys, musikprogrammering, ljudsyntes, musique concrète och live-elektronikensemble.

Utöver de obligatoriska kurserna finns sex valbara kurser där du själv bestämmer din fördjupning. Du kan utnyttja denna valfrihet till att specialisera dig ytterligare inom ditt ämne eller bredda dina kunskaper gentemot andra inriktningar och genrer på KMH. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där du komponerar och reflekterar i ett större konstnärligt arbete.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

De bästa förutsättningarna för elektroakustisk musik

KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former. Vi har konsertsalar för högtalarverk, varav en har en högtalardom för 3D- ljud, samt ett välutrustat studiokomplex. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

En tidigare student på programmet, Marta Forsberg, ger denna reflektion över programmet:

Det viktigaste med studierna på KMH är att jag har fått en massa utrymme, material och resurser: vi kan experimentera så mycket, allt finns, och det finns en respekt för varje students konstnärlighet.

Forum och workshops

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att ta del av föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Tack vare placeringen i Stockholm och organisationer såsom Elektronmusikstudion samt samarbete med lokala festivaler har vi möjlighet att bjuda in internationella tonsättare och ljudkonstnärer som är här för att spela eller komponera. Vi har ett forskningssamarbete med KTH som kommer utbildningen till del bl.a. genom gemensamma föreläsningar.  

LjudOljud är en årlig festival som presenterar den musik som komponeras under läsåret. Festivalen drivs av studenter och du får lära dig om planering kring konserter, kunskap du har stor nytta av i musiklivet. 

Lärare

I utbildningen får du individuell handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare som alla utgör lärarkåren inom komposition på KMH.

Lärare inom komposition med elektroakustisk inriktning är Henrik Frisk, Kim Hedås, Mattias Petersson, Mattias Sköld, Annelie Nederberg och Erik Peters.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Det finns en stark internationell forskningsförankring för inriktningen elektroakustisk musik. Förutom att flera av lärarna är aktiva inom forskning, ingår KMH i internationella forskningssamarbeten där lärare inom elektroakustisk musik spelar en nyckelroll. 

Det finns även möjligheter att, inom ramen för de valbara kurserna, bredda sina kunskaper mot komposition av instrumentalmusik samt ingå i projekt där du komponerar för musiker och ensembler, både studenter och professionella. Vilka ensemblerna är varierar från år till år.

Efter studierna

Programmet ger en bred yrkesmässig grund för arbete som tonsättare i musiklivet.

Våra alumner förekommer i många olika sammanhang, även i näringslivet inom musikområdet. Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder för konstnärlig masterutbildning.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–12000

Relaterad kontakt