Komposition – elektroakustisk musik

Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner finns en mängd uttryck såsom elektroakustisk konstmusik, interaktiv ljudkonst, live-elektronik och experimentell electronica.

Kompositionsutbildningarna vid KMH har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Kompositionsstudierna på KMH ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang.

Här möter du konstnärligt aktiva lärare som har bred teoretisk och praktisk erfarenhet och ett internationellt nätverk inom flera av den elektroakustiska musikens stilar och genrer. Som student på programmet får du möjlighet att arbeta i välutrustade studios och få din musik framförd i skolans konsertsalar, av andra studenter eller av etablerade ensembler.

Det finns goda möjligheter att själv styra inriktningen på utbildningen genom ett antal valbara kurser. Du kan fördjupa dina kunskaper i teori och praktik inom elektroakustisk musik och samtidigt bredda din utbildning till att omfatta även instrumental- och vokalmusik.

En del av den konstnärliga undervisningen bedrivs i projekt som leder fram till konserter där de komponerade verken framförs, ofta i samarbete med såväl interna som externa parter. Projekten utvecklar din förmåga att organisera och genomföra konstnärliga arbetsprocesser i olika sammanhang.

KMH har ett nationellt uppdrag att bedriva utbildning i elektroakustisk musik och erbjuder välutrustade lokaler. Här finns konsertsalar för högtalarverk, en klangkupol för immersivt ljud samt ett välutrustat studiokomplex som tillsammans erbjuder goda förutsättningar för lärande. Här kan du arbeta professionellt med elektroakustisk och datorbaserad musik i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.

Komposition – elektroakustisk musik är den ena av KMH:s två utbildningar i komposition, den andra är Komposition – konstmusik.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Unikt uppdrag och innehåll

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser som omfattar musikens estetiska och tekniska förutsättningar. Vi har ett öppet estetiskt förhållningssätt till elektroakustisk komposition. Den sammanhållande faktorn är viljan till reflektion och fördjupade kunskaper. Det finns dessutom stora möjligheter att själv styra inriktningen på utbildningen genom ett antal valbara kurser.

Utbildningens upplägg

Varje termin får du individuell handledning i huvudämnet komposition i studio – kursen utgår från ditt kreativa konstnärliga arbete och dina reflektioner över detta. I kompositionsämnet ingår även gehör, både traditionell och ljudbaserad. Parallellt med huvudämnet finns ett antal teorikurser med kursmoment som ljudlära, sonologi (att beskriva och notera ljud), studioteknik, analys, musikprogrammering, ljudsyntes, musique concrète och live-elektronikensemble.

Utöver de obligatoriska kurserna finns sex valbara kurser där du själv bestämmer din fördjupning. Du kan utnyttja denna valfrihet till att specialisera dig ytterligare inom ditt ämne eller bredda dina kunskaper gentemot andra inriktningar och genrer på KMH.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår tre gemensamma kurser: digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder fördjupning inom just ditt område.

Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen visas i ett eget konstnärligt projekt.

Forum och workshops

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att ta del av föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Tack vare placeringen i Stockholm och organisationer såsom Elektronmusikstudion samt samarbete med lokala festivaler har vi möjlighet att bjuda in internationella tonsättare och ljudkonstnärer som är här för att spela eller komponera. Vi har ett forskningssamarbete med KTH som kommer utbildningen till del genom gemensamma föreläsningar och projekt.  

LjudOljud är en årlig festival som presenterar den musik som komponeras under läsåret. Festivalen drivs av studenter och du får lära dig om planering kring konserter, kunskap du har stor nytta av i musiklivet. 

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare som tillsammans utgör lärarkåren inom komposition på KMH.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Länk till annan webbplats.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Det finns en stark internationell forskningsförankring för inriktningen elektroakustisk musik. Förutom att flera av lärarna är aktiva inom forskning, ingår KMH i internationella forskningssamarbeten där lärare inom elektroakustisk musik spelar en nyckelroll. 

Det finns även möjligheter att, inom ramen för de valbara kurserna, bredda sina kunskaper mot komposition av instrumentalmusik samt ingå i projekt där du komponerar för musiker och ensembler, både studenter och professionella. Vilka ensemblerna är varierar från år till år.

Efter studierna

Programmet ger en bred yrkesmässig grund för arbete som tonsättare i musiklivet.

Våra alumner förekommer i många olika sammanhang, även i näringslivet inom musikområdet. Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder för konstnärlig masterutbildning.

Relaterad kontakt