Musikproduktion

Är du musikskapare med intresse för att komponera, arrangera och producera musik på många olika sätt och för olika medieformer och miljöer? Gillar du att samarbeta med andra och jobba projektbaserat? Kandidatutbildningen i musikproduktion vänder sig till dig som vill bygga en bred kompetens i att producera musik för en mängd olika sammanhang.

Utbildningen är öppen för alla oavsett vilken genre du håller på med. Under utbildningens tre år arbetar du upp din förmåga i att skriva, arrangera och producera musik för olika genrer, film, interaktiva medier och spel, audiovisuella liveframträdanden med mera. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i musik och musikproduktion samt ett intresse för musikproduktion för olika medieformer.

Programmet ger dig stort yrkesmässigt kunnande och konstnärlig bredd i både musik och musikproduktion för olika medieformer. Det gör dig väl rustad inför ett yrkesliv som du också själv är med och skapar.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Mer om utbildningen

Utbildningens kurser behandlar musik och musikproduktion ur ett brett perspektiv. Med några av landets bästa lärare, branschnära gästföreläsare och en skola fylld av framtidens musiker och musikskapare, ges du goda förutsättningar att utvecklas kreativt och konstnärligt.

Inom flera av kurserna genomförs arbetet i projektform tillsammans med dina medstudenter, som var och en har sin egen unika kompetens och inriktning. I denna samverkan uppstår en mycket dynamisk studiemiljö där du som student utvecklar din kunskap och kompetens i musikproduktion för olika genrer och musikaliska sammanhang.

I utbildningen ingår även arbete med bild- och videoproduktion, filmmusik, musikvideo, interaktiv media och audiovisuella installationer. Du kommer utveckla dina musikaliska idéer, din konstnärliga profil och identitet, men även din kunskap och kompetens i att leda andra och att själv bli ledd då du genomför och deltar i en mängd produktionsprojekt av olika dimensioner.

KMH:s fina lokaler, förstklassiga studior och välutrustade produktionsrum bidrar också starkt till möjligheterna att på bästa sätt utvecklas under studietiden.

Utbildningens innehåll

Kurserna berör bland annat ljud- och studioteknik, film och filmmusik och inspelningsteknik för olika ensembler, interaktiv media och adaptiv musik. Många av programmets olika kurser berör det musikaliska hantverket i form av komposition och arrangering. Du har också kurser som ger en gedigen musikteoretisk och musikhistorisk grund för att kunna skapa och producera musik för olika sammanhang och miljöer. Det tredje och sista året erbjuder stora möjligheter att arbeta med att stärka din egen profilering och specialisering.

30 hp under utbildningen är reserverade för valbara kurser, vilket sammanlagt motsvarar en termins studier. Inom dessa kan du fördjupa och profilera dig helt och hållet efter eget val. Du får på detta sätt en bred kunskapsbas med stora möjligheter att utvecklas konstnärligt i den riktning du själv väljer.

Kurser i entreprenörskap förbereder dig för ditt kommande yrkesliv. Möjligheten att som student delta i branschnära samarbetsprojekt förekommer också till exempel med olika organisationer, muséer, företag, skolor och yrkesverksamma specialister.

Programmet avslutas med ett konstnärligt självständigt arbete om 15 hp. Den kunskap och de färdigheter du utvecklat under utbildningen sätts på prov i ett avslutande stort konstnärligt arbete. Det självständiga arbetet utgörs i denna utbildning ofta av en större konstnärlig produktion samt skriftlig dokumentation och reflektioner rörande musik och musikproduktion ur ett konstnärligt perspektiv.

Relaterad kontakt