Musikproduktion

Har du ett stort intresse för musik i kombination med andra medier är detta programmet för dig. Kandidatprogrammet i musikproduktion ger dig en hög konstnärlig kompetens inom musik och interaktiva medier. Det gör dig väl rustad inför ett yrkesliv som du själv är med att skapa.

Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Dagens teknikutveckling leder till nya konstnärliga och metodiska möjligheter, vilket innebär utmaningar för musiker, kompositörer och musikproducenter. I denna utbildning ligger tyngdpunkten på musik i samverkan med andra medier – det kan vara tv, film, dataspel eller andra interaktiva medier.

Oavsett om du är sångare, instrumentalist eller programmerare med intresse för musik, så får du utrymme att utveckla din egen stil. Du har de främsta lärarna inom området, och tillgång till våra toppmoderna lokaler.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Musik­produktion 1a
Projektarbete
Musikteori och arrangering 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Musik­produktion 1b
Projekt 1 – rörlig bild
Musikteori och arrangering 2
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Musik­produktion 2a
Projekt 2 – akustisk ensemble
Musikteori och arrangering 3
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Musik­produktion 2b
Projekt 3 – live
Musikteori och arrangering 4
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Musik­produktion 3a
Projekt 4 – andra konstformer
Valbar kurs
Valbar kurs

Termin 6:

Självständigt arbete
Innovation i musik­produktion
Projekt 5 – eget val
Valbar kurs

De bästa förutsättningarna för musikproduktion

KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former. Vi har konsertsalar för högtalarverk och performancekonst, vi har en högtalardom för 3D- ljud och ett välutrustat studiokomplex.

Studiokomplexet erbjuder studenter ett antal repetitions- och inspelningsstudior i världsklass, med bland annat ljudteknik för avancerade inspelningar och komposition av elektroakustisk musik. Komplexet möjliggör kvalificerad bild- och webbproduktion, samt erbjuder uppkoppling till KMH:s konsertsalar.

På KMH möter du dessutom en rik och stimulerande musikmiljö med både svenska och utländska musiker som du kan samarbeta med. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

Jag valde KMH för att få koll på hela processen, skapa musik, lära mig producera, bli bättre på ljudteknik. Vi får lära oss allt här.
Marta Pettersson, tidigare student

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 17.10, LS 17.11, LS 17.12, LS 17.13, LS 17.14 och LS 17.15. Urval sker på grundval av resultaten på LS 17.10, LS 17.11, LS 17.12, LS 17.13, LS 17.14 och LS 17.15. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Små klasser och ämnesintegrerade produktioner

Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i musik och musikteknik och ett stort intresse för olika medieformer samt en vilja att lära ut sina kunskaper till andra. En stor del av utbildningen genomförs nämligen i projektform med dina medstudenter som alla har sin egen unika kompetens och stil, vilket skapar en mycket dynamisk studiemiljö. Du får testa på att göra allt från musikvideor, audiovisuella installationer till filmmusik.

I små klasser får du hjälp att genomföra och utveckla dina musikaliska idéer. Du får driva större projekt och produktioner själv med hjälp av kunskaper som du fått i bland annat ljud- och studioteknik, programmering samt foto- och filmproduktion.

Interaktiv och nyskapande musik

Många av de olika momenten i programmets kurser handlar om komposition och arrangering. Du får också en gedigen musikteoretisk och musikhistorisk grund för att kunna skapa just din musik.

Genom hela kandidatutbildningen har du också undervisning i det musikaliska hantverket, som gehör, instrumentation, satslära, harmonik och akustik. Därtill kommer valbara kurser. Du får på så sätt en bred kunskapsbas med stora möjligheter och resurser att utvecklas konstnärligt i den riktning du själv väljer.

För att förbereda dig på kommande yrkesliv ges kurser i entreprenörskap och många projekt i utbildningen är studentdrivna. Och för att skapa goda förutsättningar för branschnära projekt inom utbildningen bedrivs samarbeten med olika myndigheter, företag, skolor och yrkesverksamma specialister.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp. Den kunskap och de färdigheter du fått med utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt. Det självständiga arbetet utgörs av en konsert eller ett motsvarande konstnärligt arbete, och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Internationella samarbeten

Institutionen har en stor utåtriktad verksamhet med internationella samarbeten med bland annat University of Manchester, Salford. Dessutom förekommer regelbundet workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella.

Efter studierna

I utbildningen får du utrymme att bygga vidare på både konstnärliga och tekniska kunskaper. Kombination gör dig väl rustad för dagens musikproduktion. Programmet ska stimulera utvecklingen av din konstnärliga profil på högsta nivå. Det ska också ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musikproducent. Därför fokuserar vi på många ämnesintegrerade produktioner redan under studierna. Dessutom planerar och genomför studenter på programmet en festival i slutet av utbildningen, Artify the Music, där mycket av det som lärs ut sätts på prov.

Flera av de mest etablerade och förnyande musikproduktionsbolagen har bildats under utbildningstiden vid KMH, som till exempel Klevgränd.

Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–80000

Relaterad kontakt