Dirigering – orkester

Landets enda kandidatprogram i dirigering med inriktning orkester finns på KMH. Utbildningen erbjuder såväl praktiskt arbete med ensembler och orkestrar samt gedigna kunskaper i satslära, formlära och instrumentation. Därtill får du kunskaper i en rad olika aspekter av dirigentarbetet såsom orkesterns historia, repertoar, interpretation och dirigering av opera och amatörorkester.

I KMH:s utbildning i orkesterdirigering får du undervisning av framstående svenska dirigenter. De har mångårig erfarenhet av dirigent- och pedagoguppdrag runtom i världen och erbjuder dig en unik möjlighet att fördjupa dig i dirigentens mångsidiga roll.

Du kan välja mellan två kandidatprogram i dirigering: kör eller orkester. Väljer du orkesterdirigering kan du komma att läsa några kurser tillsammans med studenter inom kördirigering.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Under den treåriga kandidatutbildningen i orkesterdirigering får du regelbundet arbeta med instrumentala ensembler. Programmet erbjuder en kombination av koncentrerad podietid, handledning och många möjligheter att dirigera vid konserter. Inför din podietid framför ensemblen, förbereder du samma repertoar med en eller två pianister, allt under lärarens handledning. Vid enskilda lektioner studerar du de tekniska och kommunikativa aspekterna av dirigering och arbetar med partituranalys, instrumentkännedom, intonation samt med gehörs- och rytmikövningar.

Vi arbetar med repertoar från olika epoker och samarbetar regelbundet med våra kompositionsstudenter och deras lärare. Som ytterligare komplement får du undervisning i satslära, kontrapunkt, gehör, instrumentation, och partiturspel.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Undervisningsform

Undervisningen äger rum i KMH:s toppmoderna lokaler och organiseras i form av seminarier, föreläsningar, dirigentforum och gruppövningar. Gästande föreläsare och dirigenter kompletterar KMH:s kunniga lärarkår i form av gästföreläsningar och master classes.

Internationella och nationella samarbeten

Musiker och ensembler

Under utbildningen arbetar du regelbundet med KMH Instrumentensemble (KMH IE), som består av KMH-studenter, men även med externa orkestrar.

Internationella utbyten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Efter studierna

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga samt ger dig en god repertoarkännedom. Utbildningen vilar på konstnärlig grund och ger dig kunskap och erfarenhet av den konstnärliga processen.

Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

Relaterad kontakt