Kulning under invigningen av KMH:s nya campus.

Foto: Mira Åkerman.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på KMH rekommenderar vi något av nedanstående sätt. Vill du prova kulning går det förstås också bra, men vi har inte klarlagt hur den typen av meddelanden ska kunna bli allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen.

Telefon och e-post

Växel: 08-16 18 00

Registratur, frågor om verksamheten

registrator@kmh.se
08-16 18 37

Expeditionstider: vardagar 08:30-12:00, 13:00-16:30. I samband med större helger och sommartid kan andra tider förekomma.

Studieadministrativa ärenden

Utbildningar, antagning, beställning av ansökningshandlingar:
antagning@kmh.se
08-16 32 00

Intyg
studiecentrum@kmh.se

Internationellt samarbete, utbyten för studenter och personal
international@kmh.se

Press

Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
08-16 15 94
marie.halling@kmh.se

Konsertinformation

producent@kmh.se

Studiebesök, marknadsföring, samverkansärenden

samverkan@kmh.se

Restaurang Oktav

info@oktav.nu
070-516 06 02

Enskilda medarbetare

Se Sök personer

Adresser

Postadress

Box 27711
115 91 Stockholm

Besöksadress

Valhallavägen 105
115 51 Stockholm

Leveransadress

Melodislingan 17
115 51 Stockholm

Besöks- och leveransadress Edsbergs slott

Landsnoravägen 10
192 51 Sollentuna

Faktureringsadress

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68
838 73 Frösön

Övriga uppgifter

Organisationsnummer

20 21 00-1215

Bankgiro

5050-0305

Om offentlighetsprincipen

KMH är en statlig myndighet. Alla handlingar som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.