Foto: Mira Åkerman.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på KMH rekommenderar vi något av nedanstående sätt.

Telefon och e-post

Växel

08-572 10 000

Registrator, frågor om verksamheten

registrator@kmh.se
08-572 10 300

Studieadministrativa ärenden

Utbildningar, antagning, beställning av ansökningshandlingar:
antagning@kmh.se

Intyg:
studiecentrum@kmh.se

Internationellt samarbete, utbyten för studenter och personal:
international@kmh.se

Akademier och institutioner

Kontaktpersoner på akademier och institutioner

Högskoleförvaltningen

Kontaktuppgifter till högskoleförvaltningens olika avdelningar

Press

samverkan@kmh.se
08-572 10 500

Peder Hofmann, tf. chef Samverkansavdelningen
peder.hofmann@kmh.se

Konsertinformation

producent@kmh.se

Studiebesök, marknadsföring, samverkansärenden

samverkan@kmh.se

Donationer, fundraising

donationer@kmh.se

KMS, KMH:s studentkår

kms@kmh.se
notbok.kms@kmh.se
08-572 10 800

Restaurang Oktav

info@oktav.nu
08-412 16 60

Enskilda medarbetare

Se Sök person

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@kmh.se

Adresser

Postadress

Box 27711
115 91 Stockholm

Besöksadress

Valhallavägen 105
115 51 Stockholm

Leveransadress

Melodislingan 17
115 51 Stockholm

Besöks- och leveransadress Edsbergs slott

Landsnoravägen 10
192 51 Sollentuna

Faktureringsadress

Om att fakturera KMH

Övrigt

Organisationsnummer

20 21 00-1215

Bankgiro

5050-0305

Om offentlighetsprincipen

KMH är en statlig myndighet. Alla handlingar som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.