Att fakturera KMH

Vi går successivt över till att endast ta emot elektroniska fakturor. Vi ser gärna att du skickar dina e-fakturor till oss via standarden PEPPOL, men det finns flera lösningar.

Sedan 1 april 2019 är e-fakturering obligatoriskt för alla leverantörer till offentlig sektor, och därmed även för dig som fakturerar KMH. Pdf-fakturor räknas inte som e-faktura. Upphandlingar som påbörjats före 1 april 2019 är undantagna från lagen.

Använd helst PEPPOL

Vid större volymer och frekvent fakturering med faktureringssystem är standarden PEPPOL rekommenderad för hantering av e-fakturor till offentlig sektor. Det går även att använda formatet Svefaktura. Kontakta din leverantör av ekonomisystem, eller ditt företags ekonomifunktion, för mer information om hur just ditt företag kan gå tillväga för att e-fakturera KMH.

KMH:s PEPPOL-id:

  • 0007:2021001215

Om du väljer Svefaktura behöver din tjänsteoperatör följande uppgifter om KMH:

  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • Partsidentitet: 2021001215
  • Organisationsnummer: 202100-1215
  • GLN: KMH har inget GLN-nummer

Om du fakturerar mer sällan

Om du som leverantör inte har möjlighet att använda dig av ovanstående, kan du registrera och skicka dina fakturor via Fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalens webbplats och anslut dig som användare.

Fakturaportalen Länk till annan webbplats.

Kom igång med Fakturaportalen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Undantagsvis kan pappersfakturor skickas till faktureringsadressen:

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Ecit2021001215
Box 7016
831 07 Östersund

Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Krav på beställarreferens

KMH:s fakturor ska alltid innehålla beställarreferens. Du får den från KMH:s beställare. Referensen består av totalt 8 tecken, KMH följt av tre bokstäver och två siffror. Exempel: KMHCLD01.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor och mer information

Om du har frågor eller behöver hjälp så kontakta gärna KMH:s ekonomienhet: ekonomi@kmh.se.

Relaterad kontakt