Kort om KMH

Biblioteket sett från Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm är Sveriges enda fristående musikhögskola.

Verksamheten grundades 1771 av kung Gustaf III som Kungl. Musikaliska Akademiens undervisningsverk och räknas som den näst äldsta musikhögskolan i världen.

Vid KMH studerar cirka 1 400 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt vid olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har dessutom ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkesterdirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH har också utbildning i musikterapi och bedriver forskning inom både det vetenskapliga och konstnärliga området inom musik.

Siffror från årsredovisningen för 2021

(siffror inom parentes för 2020)

Studenter

Totalt antal studenter: 1 420 (1 349)

Totalt antal helårsstudenter: 691 (685)

Utbildningar

Utbildningsprogram på grundläggande nivå (kandidatprogram): 13 (13)

Utbildningsprogram på avancerad nivå (masterprogram): 18 (17)

Ämneslärarprogram och Kompletterande pedagogisk utbildning

Fristående kurser: 46 (32)

Examen

Utfärdade examina: 175 (163)

Forskning och forskarutbildning

Refereegranskade forskningspublikationer: (55) 55

Doktorander: 9 anställda vid KMH som formellt bedriver sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte (tre antagna i musikpedagogik vid Lunds universitet, fem i musik och teknik vid KTH och en i musik och hälsa vid Karolinska Institutet).

Lärare och anställda (årsarbetskrafter)

Samtliga lärare: 100 (98) varav 23 (23) professorer

Samtliga anställda: 184 (177)

Relaterad kontakt