Kort om KMH

Biblioteket sett från Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm är Sveriges enda fristående musikhögskola.

Verksamheten grundades 1771 av kung Gustaf III som Kungl. Musikaliska Akademiens undervisningsverk och räknas som den näst äldsta musikhögskolan i världen.

Vid KMH studerar cirka 1 400 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt vid olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har dessutom ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkesterdirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH har också utbildning i musikterapi och bedriver forskning inom både det vetenskapliga och konstnärliga området inom musik.

Siffror från årsredovisningen för 2023

(siffror inom parentes för 2022)

Studenter

Totalt antal studenter: 1 520 (1 355)

Totalt antal helårsstudenter: 682 (660)

Utbildningar

Utbildningsprogram på grundläggande nivå (kandidatprogram): 13

Utbildningsprogram på avancerad nivå (masterprogram): 19

Ämneslärarprogram och Kompletterande pedagogisk utbildning: 7

Fristående kurser: 38 (46)

Examen

Utfärdade examina: 178 (168)

Forskning och forskarutbildning

Refereegranskade forskningspublikationer: 62 (82)

Doktorander: 11 (9) anställda som formellt bedriver sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte. Tre doktorander antagna i musikpedagogik och två antagna i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet (LU), fem i musik och teknik vid KTH och en i musik och hälsa vid Karolinska Institutet.

Lärare och anställda (årsarbetskrafter)

Samtliga lärare: 102 (100) varav 24 (23) professorer

Samtliga anställda: 177 (187)

Relaterad kontakt