Aktuellt

Sök på Backstage

Några siffror om KMH

Skriv tabellbeskrivning här

Könsfördelning vid
konserter LÅ 16/17

Kvinnor på scen

43%

Män på scen

57%

Verk av kvinnliga upphovspersoner

18,3%

Verk av manliga upphovspersoner

81,7%