För ditt arbete

Information, verktyg och kontaktuppgifter för löpande arbete och handläggning.

För statliga myndigheter finns flera särskilda krav och rutiner som behöver följas. Här samlar vi information om dessa, och om annat som är viktigt att ha till hands för det det löpande arbetet.

Allmänna handlingar och diarieföring

Det finns särskilda regler kring hur dokument ska hanteras och diarieföras, och för allmänna handlingar och arkivering.

Allmänna handlingar, diarieföring

Dataskyddsförordningen och personuppgifter

Reglerna kring hur vi får samla in, använda och hantera personuppgifter finns i dataskyddsförordningen. På denna sida finns korta fakta och länkar till informationsmaterial.

Dataskyddsförordningen

Ekonomi, representation och resor

Här finns information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg. 

Ekonomi

Representation

Representation innebär att du bjuder externa gäster eller anställda på något: middag, evenemang eller liknande. Representation omfattar också gåvor till externa personer och anställda.

Representation

Resor

Du hanterar huvudsakligen dina resor i tjänsten på egen hand, med hjälp av vår upphandlade resebyrå.

Resor

Forskare

Här hittar du som är forskare digitala verktyg, manualer och tjänster som kan vara till nytta i ditt arbete.

Forskare

Kommunikation och samverkan

Om hur du får hjälp vid konserter, konferenser och evenemang. Om produktion av webbinnehåll och trycksaker, fundraising, hantering av donationer och studentrekrytering.

Kommunikation och samverkan

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling kan omfatta allt ifrån deltagande i konferenser, kortare kurser, längre fortbildningsinsatser till interna seminarier.

Kompetensutveckling

Upphandling

Det finns olika former av upphandling och vilken som används beror på det beräknade värdet av den upphandlade varan eller tjänsten. När du gör stora inköp kan du få stöd av enheten för ledningsstöd och av förvaltningschefen.

Upphandling

Utbildningsplanering

Här hittar du information, riktlinjer, rutiner och mallar för arbete med utveckling, planering och administration av utbildningar.

Utbildningsplanering

Utvärdering av kurser och program

Här hittar du information, riktlinjer och mallar för arbete med utvärdering av utbildningar.

Utvärdering av program och kurser

Relaterad kontakt