Representation

Representation innebär att du för KMH:s räkning bjuder externa gäster eller anställda på till exempel middag eller evenemang. Representation omfattar också gåvor till externa personer och anställda.

Sedan 1 juli 2017 är avdragsrätten för moms vid representation slopad. Moms ingår i kostnaden för representation.

Intern och extern representation

Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten, eller som ett led i högskolans marknadsföring och PR-verksamhet.

Intern representation riktar sig till högskolans personal och är i första hand en form av personalvård.

Förutsättningar för att intern representation ska anses föreligga är:

  • att det är fråga om interna möten för KMH
  • att sammankomsten har en varaktighet på högst en vecka
  • att det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med korta mellanrum
  • att måltidsarrangemangen är gemensamma.

Redovisning

Utgifterna för intern och extern representation redovisas på samma sätt. Du lämnar in kvitto eller restaurangnota, kompletterat med anteckningar som beskriver:

  • Datum för representationen.
  • Syfte med representationen, till exempel program eller dagordning.
  • Namn på samtliga personer som har deltagit.
  • Skriftligt godkännande om representationen avviker från gällande regler eller beloppsgränser.

Vid enklare förtäring där deltagarna är fler än 15, är det godtagbart att endast antal personer och gruppen anges.

Beloppsgränser

Inom beloppsgränsen för representation ska rymmas samtliga utgifter för lunch/middag/supé inklusive drycker etc.

Alla belopp angivna inklusive moms och per person och representationstillfälle.

Extern representation

450 kr per person och tillfälle.

Intern representation

Skriv tabellbeskrivning här

Tillfälle

Belopp

Personalfest och motsvarande, förtäring:

320 kr

Personalfest och motsvarande, kringkostnader

180 kr

Undantagsvis vid tillfällen som uppenbart kan anses vara ett tack för det gånga årets arbete

450 kr

Gåvor

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av gåva

Belopp

Representationsgåva

700 kr

Gåva till personal, blomsterbukett

300 kr

Gåva till personal, annan gåva

150 kr

Julgåva, efter beslut av julgåva

320 kr

Jubileumsgåva, efter beslut av rektor

960 kr

Minnesgåva, NoR eller motsvarande, efter beslut av rektor

8 000 kr

Relaterad kontakt