Ekonomi

Här kan du hitta information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg.

Fakturahantering

Vår fakturahantering är helt elektronisk. Om du får en pappersfaktura lämnar du den till ekonomienheten, som skickar den till scanning.

Attestering av utbetalning

När en faktura kommer in till vår fakturaväxel cirkuleras den i Agresso för attest och kontering. Därefter skickas den vidare i ekonomisystemet för bokföring och betalning.

Lathund för granskning i AgressoPDF

Lathund för slutattestering i AgressoPDF

Lathund för att själv byta lösenord till Agresso (Lösenordsportal)PDF

KMH:s faktureringsadress

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68
838 73 FRÖSÖN

När KMH ska fakturerar någon

Om du ansvarar för att någon ska betala in pengar till KMH, ska du fylla i ett faktureringsunderlag och skicka till ekonomienheten.

Fakturaunderlag inbetalningarExcel

Du får inte själv göra i ordning och skicka ut fakturor för KMH:s räkning.

Kostnadsersättning

Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning, ska du fylla i en blankett för kostnadsersättning och lämna in kvitto. Kvittot ska visa:

  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad som köpts
  • datum för köpet
  • totalbelopp
  • moms.

Blankett för kostnadsersättningPDF

Ifylld blankett lämnar du till institutionssekreterare, avdelningschef eller annan attestansvarig, som sedan lämnar räkningen till ekonomiavdelningen.

Betalningsuppgifter, kontoinformation

KMH:s organisationsnummer20 21 00 - 1215
VAT-nummerSE202100121501
Bank

Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

BICDABASESX
IBANSE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro5050-0305

Ekonomienheten

Ekonomienhetens medarbetare sitter i på plan 5 i A-lamellen rum 1A505 och 1A506.

ekonomi@kmh.se

Enhetens personallänk till annan webbplats

Relaterad kontakt