Ekonomi

Här kan du hitta information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg.

Viktiga datum inför årsbokslut

18 december

  • Kostnadsersättningar som ska betalas ut innan årsskiftet ska vara inlämnade.
  • Fakturaunderlag för utfört arbete under 2019 ska vara inlämnade.

9 januari

  • Leverantörsfakturor ska vara granskade och attesterade.

Mer om årsbokslut 2019

Leverantörsfakturor

Brytdag för ankomstregistrering av fakturor avseende 2019 är fredagen den 3 januari. Fakturorna når dig tisdagen den 7 januari. De måste granskas och slutattesteras i Agresso senast torsdag den 9 januari.

Begär in de fakturor du väntar på av leverantören i god tid före jul så att fakturorna kan bokföras på rätt år.

Tänk på att fakturorna både måste granskas och slutattesteras i Agresso. Det kräver att du planerar för att fakturorna ska hinna hanteras under jullovet då många är lediga. Om du är slutattestant eller granskare, och inte kan ta hand om dina fakturor under jullovet så måste du utse ersättare. Meddela ekonomi@kmh.se om vilka ersättare du har, samt vilken tid som avses, så vi kan omdirigera fakturorna till rätt person.

Periodiseringar

Kostnader som avser 2019 och är större än 23 250 kronor, men kommer in senare än den 3 januari ska periodiseras. Det innebär att vi manuellt för över kostnaderna från 2020 till 2019. Dessa fakturor måste du hantera snabbt.

Kostnadsersättningar

För att få kostnadsersättningar utbetalda innan årsskiftet ska du lämna underlag till ekonomienheten senast onsdagen den 18 december.

Faktureringsunderlag

Faktureringsunderlag avseende 2019 måste du lämna till ekonomienheten senast fredagen den 13 december.

Ekonomienheten är bemannad under mellandagarna så att ni kan få hjälp vid behov. Vi sitter i rum 1A506, och kan alltid nås via e-post: ekonomi@kmh.se

Fakturahantering, Agresso

Våra leverantörsfakturor hanteras elektroniskt i ekonomisystemet Agresso. Hanteringen kräver att två olika personer granskar respektive slutattesterar varje faktura.

Lathund för granskning i AgressoPDF

Lathund för slutattestering i AgressoPDF

Lathund för att själv byta lösenord till Agresso (Lösenordsportal)PDF

Att fakturera KMH

Enligt en lag som trädde i kraft 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor fakturera med e-fakturor som följer en viss standard.

Att fakturera KMH

När KMH ska fakturera någon

Om du ansvarar för att någon ska betala in pengar till KMH, ska du fylla i ett faktureringsunderlag och skicka till ekonomienheten.

Fakturaunderlag inbetalningarExcel

Du får inte själv göra i ordning och skicka ut fakturor för KMH:s räkning.

Kostnadsersättning

Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning, ska du fylla i en blankett för kostnadsersättning och lämna in kvitto. Kvittot ska visa:

  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad som köpts
  • datum för köpet
  • totalbelopp
  • moms.

Blankett för kostnadsersättningPDF

Ifylld blankett lämnar du till institutionssekreterare, avdelningschef eller annan attestansvarig, som sedan lämnar räkningen till ekonomiavdelningen.

Betalningsuppgifter, kontoinformation

KMH:s organisationsnummer20 21 00 - 1215
VAT-nummerSE202100121501
Bank

Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

BICDABASESX
IBANSE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro5050-0305

Ekonomienheten

Ekonomienhetens medarbetare sitter i på plan 5 i A-lamellen rum 1A505 och 1A506.

ekonomi@kmh.se

Enhetens personallänk till annan webbplats

Relaterad kontakt