Ekonomi

Här kan du hitta information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg.

Fakturahantering, Agresso

Våra leverantörsfakturor hanteras elektroniskt i ekonomisystemet Agresso. Hanteringen kräver att två olika personer granskar respektive slutattesterar varje faktura.

Lathund för granskning i AgressoPDF

Lathund för slutattestering i AgressoPDF

Lathund för att själv byta lösenord till Agresso (Lösenordsportal)PDF

Att fakturera KMH

Enligt en lag som trädde i kraft 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor fakturera med e-fakturor som följer en viss standard.

Att fakturera KMH

När KMH ska fakturera någon

Om du ansvarar för att någon ska betala in pengar till KMH, ska du fylla i ett faktureringsunderlag och skicka till ekonomienheten.

Fakturaunderlag inbetalningarExcel

Du får inte själv göra i ordning och skicka ut fakturor för KMH:s räkning.

Kostnadsersättning

Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning, ska du fylla i en blankett för kostnadsersättning och lämna in kvitto. Kvittot ska visa:

  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad som köpts
  • datum för köpet
  • totalbelopp
  • moms.

Blankett för kostnadsersättningPDF

Ifylld blankett lämnar du till institutionssekreterare, avdelningschef eller annan attestansvarig, som sedan lämnar räkningen till ekonomiavdelningen.

Betalningsuppgifter, kontoinformation

KMH:s organisationsnummer20 21 00 - 1215
VAT-nummerSE202100121501
Bank

Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

BICDABASESX
IBANSE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro5050-0305

Ekonomienheten

Ekonomienhetens medarbetare sitter i på plan 5 i A-lamellen rum 1A505 och 1A506.

ekonomi@kmh.se

Enhetens personallänk till annan webbplats

Relaterad kontakt