Ekonomi

Här kan du hitta information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg.

Fakturahantering, Agresso

Våra leverantörsfakturor hanteras elektroniskt i ekonomisystemet Agresso. Hanteringen kräver att två olika personer granskar respektive slutattesterar varje faktura.

Lathund för granskning i Agresso Pdf, 822.8 kB.

Lathund för slutattestering i Agresso Pdf, 868 kB.

Lathund för att själv byta lösenord till Agresso (Lösenordsportal) Pdf, 801.1 kB.

Att fakturera KMH

Enligt en lag som trädde i kraft 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor fakturera med e-fakturor som följer en viss standard.

Att fakturera KMH

När KMH ska fakturera någon

Om du ansvarar för att någon ska betala in pengar till KMH, ska du fylla i ett faktureringsunderlag och skicka till ekonomienheten.

Fakturaunderlag inbetalningar Excel, 487.5 kB.

Du får inte själv göra i ordning och skicka ut fakturor för KMH:s räkning.

Kostnadsersättning

Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning, ska du fylla i en blankett för kostnadsersättning och lämna in kvitto. Kvittot ska visa:

  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad som köpts
  • datum för köpet
  • totalbelopp
  • moms.

Blankett för kostnadsersättning Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld blankett lämnar du till institutionssekreterare, avdelningschef eller annan attestansvarig, som sedan lämnar räkningen till ekonomiavdelningen.

Betalningsuppgifter, kontoinformation

Skriv tabellbeskrivning här

Uppgift

Nummer, adress

KMH:s organisationsnummer20 21 00 - 1215
VAT-nummerSE202100121501
Bank

Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

BICDABASESX
IBANSE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro5050-0305

Inventariehantering

Ekonomienheten stämmer inför varje månadsbokslut av inventarieregistret mot bokföringen. Om något inte stämmer tar ekonomienheten kontakt med den som är ansvarig, kontrollerar och gör eventuella kompletteringar.

Ekonomienheten ansvarar också för att bevara alla rapporter om vilka inventarier som anskaffats och gallrats bort.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens medarbetare sitter i på plan 5 i A-lamellen rum 1A505 och 1A506.

ekonomi@kmh.se

Enhetens personal Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt