Ekonomi

Här kan du hitta information om fakturering, betalningsuppgifter och hur du begär ersättning för utlägg.

Fakturahantering, Agresso

Våra leverantörsfakturor hanteras elektroniskt i ekonomisystemet Agresso. Hanteringen kräver att två olika personer granskar respektive slutattesterar varje faktura.

Lathund för granskning i Agresso Pdf, 822.8 kB.

Lathund för slutattestering i Agresso Pdf, 868 kB.

Att fakturera KMH

För att en uppdragstagare ska kunna fakturera måste det finnas en överenskommelse mellan ansvarig på KMH och uppdragstagaren.

För uppdragstagare som bor utomlands gäller att dessa endast kan fakturera om de är godkända för svensk F-skatt annars betalas ersättningen ut som arvode via lönesystemet.

Se arvodesblankett:

Remunation-blankett Länk till annan webbplats.

Fr.o.m. den 1 april 2019 måste alla svenska leverantörer skicka e-faktura enligt särskilt format. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Se vidare ”Att fakturera KMH”, nedan.

Att fakturera KMH Länk till annan webbplats.

När KMH ska fakturera någon

Om du ansvarar för att någon ska betala in pengar till KMH, ska du fylla i ett faktureringsunderlag och skicka till ekonomienheten.

Fakturaunderlag inbetalningar Excel, 487.5 kB.

Du får inte själv göra i ordning och skicka ut fakturor för KMH:s räkning.

Kostnadsersättning

Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning, ska du fylla i en blankett för kostnadsersättning och lämna in kvitto. Kvittot ska visa:

  • säljarens namn och organisationsnummer
  • vad som köpts
  • datum för köpet
  • totalbelopp
  • moms.

Blankett för kostnadsersättning Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld blankett lämnar du till din chef eller annan attestansvarig, som sedan lämnar räkningen till ekonomiavdelningen.

Betalningsuppgifter, kontoinformation

Skriv tabellbeskrivning här

Uppgift

Nummer, adress

KMH:s organisationsnummer20 21 00 - 1215
VAT-nummerSE202100121501
Bank

Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

BICDABASESX
IBANSE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro5050-0305

Anläggningstillgångar och inventering

Ekonomienheten ansvarar för att KMH:s anläggningsregister stämmer överens med bokföringen samt att KMH genomför erforderlig inventering av anläggningstillgångarna.

Se vidare riktlinje inventariehantering vid KMH Pdf, 155.4 kB.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens medarbetare sitter på plan 5 i A-lamellen i rum 1A505 och 1A506.

ekonomi@kmh.se

Enhetens personal Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt