IT och Helpdesk

I samband med att du börjar på KMH får du inloggningsuppgifter till ett användarkonto och en e‑postadress som ger dig tillgång till flera IT-tjänster. Du får också en personlig lagringsyta i OneDrive, till en hemkatalog för lagring av filer, samt tillgång det trådlösa nätverket Eduroam.

Vanliga IT-frågor

Om du får problem med din IT-utrustning kontaktar du i första hand IT-support genom att mejla helpdesk@kmh.se.

IT-avdelningen ansvarar för KMH:s IT-miljö. IT-support hjälper anställda och studenter att hantera KMH:s IT-utrustning i det fasta och trådlösa nätverket.

Användarkonto och inloggning 

Du kan läsa din e-post via webmail, e-postprogrammet på din dator eller via din telefon.

E-post

Eduroam är ett samarbete mellan universitet, främst i Europa, som erbjuder fri tillgång till nätverk på universitetens campus.

Eduroam

Frågor om KMH:s IT-utrustning hanteras via Helpdesk och IT-support.

IT-support, Helpdesk

Du kan se fler kalendrar än din egen i Outlook

Kalendrar, prenumerera

Alla studenter och anställda har tillgång till skrivare på KMH.

Kopiering, utskrifter och repro

Hjälp till självhjälp – studenter

De flesta IT-ärenden hanteras via Helpdesk, men några typer av problem löser du på andra sätt:

Ärende

Kontakt, felanmälan

Kommentar

Byte av lösenord

Besök Internservice


Passerkort som har fungerat har upphört att fungera

Kontakta din studierektor

Kortet fungerar om du är registrerad på en pågående kurs samt under karens.

Användarkonto eller e-postkonto som har upphört att fungera

Kontakta din studierektor vid aktuell akademi

Kontot är aktivt när du är registrerad på en pågående kurs samt under karenstiden

Utrustning och mjukvara på datorer i datorsalar

helpdesk@kmh.se


Office365 med Office-paketet, e-post, lagringsyta i OneDrive

Lokal installation av Officepaketet på egen dator

helpdesk@kmh.se


Helpdesksystemet

helpdesk@kmh.se

Ladok för studenter

studiecentrum@kmh.se


Moodle

helpdesk@kmh.se

Utskriftssystem, Papercut

helpdesk@kmh.se

TimeEdit – lokalboknings- och schemaläggnings-system, (boka övningslokaler och tillgång till schema.

lokalbokning@kmh.se


Lynda, digitala kurser

helpdesk@kmh.se


30 000 kurser inom mängder av områden, bland annat musikprogram

Lån av instrument och annan teknisk utrustning

helpdesk@kmh.se


Bokas via Helpdesk, kvitteras ut i Internservice

Lån av biblioteksmaterial och sökdatabaser

bibliotek@kmh.se


DiVA, självständiga arbeten och examensarbeten

bibliotek@kmh.se

Relaterad kontakt