Om din anställning

Dessa sidor handlar om villkor, bestämmelser och rättigheter för dig som har en anställning på KMH.

Anställningens faser

Det finns riktlinjer och checklistor som du ska följa när du tar hand om en nyrekryterad medarbetare.

Ny medarbetare

Varje medarbetare ska erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per år med sin närmaste chef.

Utvecklingssamtal

Detta gäller om du vill säga upp dig, och vid avtackning när en medarbetare slutar.

Att avsluta sin anställning

Delpension innebär att du kan få möjlighet att minska din arbetstid från 61 års ålder. Pensionen börjar betalas ut när du helt avslutat din anställning. 

Pension, delpension, pensionsavtal och utbetalning av pension

Relaterad kontakt