Ledighet och frånvaro

Följande gäller vid sjukdom, vab, semester och tjänstledighet av olika slag.

I Primula kan du söka Länk till annan webbplats. semester, tjänstledigt, redovisa vab och sjukdom. Läs mer under respektive flik.

Föräldraledighet

Om du är eller blir förälder har du rätt att vara tjänstledig för vård av barn – det som i dagligt tal kallas föräldraledighet. Du kan vara dels helt tjänstledighet, dels förkorta din arbetstid och vara deltids tjänstledig till och med det läsår då ditt barn fyller 12 år.

Föräldrapenning

Försäkringskassan har den bästa informationen om föräldrapenning och olika slags ersättning.

Försäkringskassans information för föräldrar Länk till annan webbplats.

Extra ersättning

Eftersom du är statligt anställd har du rätt till extra ersättning under din föräldraledighet. Kontakta personalavdelningen Länk till annan webbplats. för mer information.

Ansök i god tid!

Senast två månader i förväg vill vi ha din ansökan om tjänstledighet för vård av barn. Då kan vi se till att du får den ersättning du ska ha, när du ska ha den.

Sjuk under föräldraledigheten

Om du skulle bli sjuk när du är föräldraledig på 100 % ska du endast anmäla dig sjuk till Försäkringskassan. Endast om du bryter föräldraledighet ska anmälan till KMH göras.

Sjukfrånvaro och vård av barn

När du blir sjuk/börjar vabba

 • Anmäl din frånvaro senast kl. 9.00 den dag det gäller, till din närmaste chef. Endast vid akut sjukdom, eller sjukdom del av dag, får anmälan göras senare.
 • Meddela löneadministration på personalavdelningen via e-post: sjukanmalan@kmh.se
 • Informera berörd student eller grupp (gäller lärare).
 • Be växeln om hjälp att stänga din anknytning 08-572 10 000 eller ank. 4000.
 • Lärare med enstaka lektioner ska fortsätta anmäla vid varje lektionstillfälle under sjukperioden.
 • Vid vab ska du även göra anmälan till Försäkringskassan.

Längre tids sjukdom

Från och med den 8:e dagen i din sjukperiod ska ett läkarintyg lämnas till personalavdelningen i rum 1A505.

KMH betalar sjuklön under de första 14 dagarna. Fortsätter du att vara sjuk mer än 14 dagar anmäler personalavdelningen sjukdomsfallet till Försäkringskassan och skickar vidare ditt läkarintyg till dem. Därefter betalar de ut din sjukpenning. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan själv.

Vid vård av barn finns all information hos Försäkringskassan.

Alla som är borta från jobbet en längre tid ska ordna ett autosvar till ditt e-postkonto, gärna med en hänvisning till kollega eller chef.

Tillbaka från sjukdom eller vab

När du återgår i arbete ska rapportera det direkt i Primula webb. Länk till annan webbplats.

Om du är tillbaka från sjukdom, välj Sjuk/friskanmälan under Min sida i Primula. Om du är tillbaka från vab, välj Föräldraledighet/VAB under Min sida i Primula.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan du har skickat din försäkran. Detta innebär att fullt löneavdrag kommer att göras för hela perioden tills dess att den lämnats.

Byte av sjukfrånvaro mot annan ledighet

Lärare

Eftersom en lärares semester i sin helhet automatiskt läggs ut under sommaruppehållet, kan semesterdagar inte sparas utom i de fall då man har sjukfrånvaro under semesterperioden.

Lärare kan istället ta igen timmar vid sjukdom – inget sjukavdrag görs om du arbetar in undervisnings-, förberedelse- och examinationstimmarna senare under terminen.

Du ska som vanligt sjukanmäla dig, och fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdom. Bifoga en anteckning om att du kommer ta igen timmarna, och lämna den till ekonomienheten.

Övrig personal

Administrativ och teknisk personal kan inte byta sjukfrånvaro mot annan ledighet. 

Semester

Antalet semesterdagar är beroende av ålder enligt följande:

 • Till och med det år du fyller 29 år:
  28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år:
  31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år:
  35 semesterdagar

Lärare och vissa tekniker

Om du är lärare förläggs hela din årssemester under juni–augusti, utan att du ansöker om den. Det gäller också vissa tekniker.

Övrig personal

Administrativ och teknisk personal samt chefer ska ansöka om sin semester. Längre sammanhängande semesterperiod bör förläggas från veckan före midsommar och 7 veckor framåt. Längre semester under annan period stämmer du av med respektive chef.

Innan semestern påbörjas ska din ledighetsansökan beviljas av närmaste chef . Det gör du enklast via Primula webb Länk till annan webbplats..

Förkortade arbetsdagar, teknisk/administrativ personal

I anslutning till röda dagar och storhelger vid till exempel jul, påsk och valborg, har teknisk och administrativ personal ibland förkortad arbetstid. Vid heltid gäller följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsdag

Timmar vid heltid

Trettondagsafton

4

Skärtorsdagen

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en måndag–torsdag

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag

4

Den 23 december som infaller på en fredag

4

De år som nationaldagen (6 juni) infaller på en lördag eller söndag får du ta ut en annan dag som kompensation.

Teknisk och administrativ personal har möjlighet att ta flexledigt klämdagen som infaller vid Kristi Himmelsfärd. Om arbetet så kräver finns möjlighet att byta denna dag mot en annan dag, efter överenskommelse med berörd chef. Ledigheten kan inte sparas utan ska tas ut innan den 30 juni.

Arbetar du deltid har du arbetstidsförkortning i relation till din omfattning.

Tjänstledighet

Tjänstledighet söker du i Primula. För planeringen behöver KMH få in din ansökan om tjänstledighet i god tid inför varje nytt läsår.

Tjänstledighet för lärare beviljas normalt endast för ett helt läsår eller hel termin. För terminstider, se Läsår och ramtider.

Om du skulle bli sjuk när du är tjänstledig på 100 % ska du endast anmäla dig sjuk till Försäkringskassan. Bara om du bryter tjänstledigheten ska anmälan göras till KMH.

Relaterad kontakt