Löner och arvoden

Löner och arvoden betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos Danske Bank. Här hittar du också information om KMH:s lönesystem Primula.

Lönesystemet Primula

Alla anställda använder Primula webb för att rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera.

Om Primula

Lönekonto hos Danske Bank

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekonto

Tidrapportering och arvode – timanställda lärare

Timanställda studenter

Om du som är student arbetar med undervisning eller deltar i olika nämnder och andra forum, har du rätt till timersättning eller arvode.

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank, se ovan. Du och din chef ska vid varje tillfälle fylla i beslut och löneunderlag.

Blankett för beslut och löneunderlag för tillfällig anställning Pdf, 377.3 kB.

Timersättning och arvode för studenter på KMH Pdf, 101.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning till utländska anställda

För att kunna betala ut lön till utländska anställda som inte har personnummer eller samordningsnummer i Sverige (till exempel utländska gästföreläsare och sakkunniga), behöver personalavdelningen få in en så kallad Remuneration-blankett.

Ifylld blankett med attest av ansvarig akademichef och kopia av passet lämnas till personalavdelningen via personalavdelningen@kmh.se eller på utskriven blankett till lön på plan 5.

Blankett - Remuneration to staff from abroad Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Därefter kommer ansökan om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) att skickas in av oss till Skatteverket.

Skatteverket tilldelar personnummer eller samordningsnummer på beslutet. Ansökan behöver göras även för dem som tidigare varit i Sverige och redan har ett samordningsnummer. SINK-skatt är i första hand aktuell för dem som vistas i Sverige mindre än sex månader.

Obs! Då ärendet är kopplat till person så får vi på personalavdelningen inte fråga om ärendet utan det behöver den vars ansökan det gäller göra. Handläggningstid brukar vara 2-8 veckor hos Skattemyndigheten.

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt ett särskilt beslut av högskoledirektören.