Löner och arvoden

Löner och arvoden betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos Danske Bank. Här hittar du också information om KMH:s nya lönesystem Primula.

Lönesystemet Primula

Alla anställda använder Primula webb för att rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera.

Om Primula

Lönekonto hos Danske Bank

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekonto

Tidrapportering och arvode – timanställda lärare

Du som är timanställd lärare måste tidrapportera för att få din lön utbetald.

Så tidrapporterar du som timanställd lärare

Timersättning och arvode för timanställda lärare Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Timanställda studenter

Om du som är student arbetar med undervisning eller deltar i olika nämnder och andra forum, har du rätt till timersättning eller arvode.

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank, se ovan. Du och din chef ska vid varje tillfälle fylla i beslut och löneunderlag.

Blankett för beslut och löneunderlag för tillfällig anställning Pdf, 377.3 kB.

Timersättning och arvode för studenter på KMH Pdf, 184.1 kB.

Då betalas lönen ut

Datum för tidrapportering och utbetalning av lön

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt ett särskilt beslut av högskoledirektören.