Löner och arvoden

Löner och arvoden betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos Danske Bank. Här hittar du också information om KMH:s nya lönesystem Primula.

Lönesystemet Primula

Alla anställda använder Primula webb för att rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera.

Om Primula

Lönekonto hos Danske Bank

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekontoöppnas i nytt fönster

Timanställda lärare

För att få betalt för arbetade timmar ska du fylla i blanketten Tidrapport. Fyll i, skriv under och lämna till din närmaste chef.

Tidrapport, blankettPDF

Datum för utbetalning

Timanställda studenter

Om du som är student som arbetar med undervisning eller deltar i olika nämnder och andra forum, har du rätt till timersättning eller arvode.

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank, se ovan. Du och din chef ska vid varje tillfälle fylla i beslut och löneunderlag.

Blankett för beslut och löneunderlag för tillfällig anställningPDF

Timersättning och arvode för studenter på KMHPDF

Datum för registrering och utbetalning

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt ett särskilt beslut av högskoledirektörenPDF.