Löner och arvoden

Löner och arvoden betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos Danske Bank. Här hittar du också information om KMH:s nya lönesystem Primula.

Lönesystemet Primula

Alla anställda använder Primula webb för att rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera.

Om Primula

Lönekonto hos Danske Bank

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekonto Öppnas i nytt fönster.

Timanställda lärare

För att få din lön utbetald så måste du tidrapportera. Hur du ska göra din tidrapportering beror dels på hur många timmar du arbetar, dels på om du kommer att behöva tillgång till något av KMH:s system, till exempel Moodle och SPS.

Jobbar du som timanställd samt arbetar i något av KMH:s system? Då ska du registrera ditt konto hos Danske Bank samt rapportera din tid i lönesystemet Primula som övriga anställda.

Jobbar du få timmar (under 40 timmar) samt arbetar inte i något av KMH:s system? Då ska du rapportera din arbetade tid på blankett. Fyll i, skriv under och lämna till din närmaste chef.

Tidrapport, blankett Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att tidrapportera varje månad. Av skattemässiga skäl är det inte längre möjligt att få lönen utbetald i en klumpsumma.

Datum för utbetalning

Timanställda studenter

Om du som är student som arbetar med undervisning eller deltar i olika nämnder och andra forum, har du rätt till timersättning eller arvode.

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank, se ovan. Du och din chef ska vid varje tillfälle fylla i beslut och löneunderlag.

Blankett för beslut och löneunderlag för tillfällig anställning Pdf, 377.3 kB.

Timersättning och arvode för studenter på KMH Pdf, 184.1 kB.

Datum för registrering och utbetalning

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt ett särskilt beslut av högskoledirektören Pdf, 93.1 kB, öppnas i nytt fönster..