Lönesystemet Primula

I Primula kan du se dina löneutbetalningar, semesteruttag med mera. Du kan även rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera. Se en film om Primula och egenrapporteringen.

Du behöver vara ansluten till KMH:s nätverk för att kunna logga in i Primula webb.

Primula webb Länk till annan webbplats.

Frågor om Primula webb

Lia Hakobyan, lia.hakobyan@kmh.se
08-572 10 847

Se en introduktionsfilm

Informationen i filmen finns även tillgänglig som text inne i Primula.