Lönesystemet Primula

I Primula kan du se dina löneutbetalningar, semesteruttag med mera. Du kan även rapportera ledigheter, redovisa reseräkningar, anmäla bisysslor med mera. Se en film om Primula och egenrapporteringen.

Så småningom kommer lönespecifikationerna sluta skickas ut och hanteras i Primula.

Du behöver vara ansluten till KMH:s nätverk för att kunna logga in i Primula webb.

Primula webblänk till annan webbplats

 

Frågor om Primula webb

Lia Hakobyan, lia.hakobyan@kmh.se
08-16 18 47

Mona Dogra, mona.dogra@kmh.se
08-16 18 36

Se en introduktionsfilm

Informationen i filmen finns även tillgänglig som text inne i Primula.