Organisation

Här finns kort information om KMH:s olika organisatoriska enheter, enligt den organisation som gäller från 1 juli 2018. 

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Bemanning och kontaktpersoner

Befattning
Namn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefBo Westman
Stf akademichefOla Bengtsson
Konstnärliga/vetenskapliga företrädare

Susanne Rosenberg, Folkmusik

Joakim Milder, Jazz

Jan-Olof Gullö, Musik- och medieproduktion

Studierektorer

Folkmusik:
Leif Ottosson
Olof Misgeld 


Jazz:
Ola Bengtsson
Stefan Grahn  


Musik- och medieproduktion:
Peter Schyborger
Robert Åkerman

Folkmusik

Institutionen bedriver utbildning inom svensk folkmusik och i folk- och konstmusik från andra kulturer. Cirka 40 studenter är knutna till institutionen och utbildar sig inom många olika instrument – fiol, gitarr, röst, qanon, luta, kora, nyckelharpa, mandolin, slagverk, saxofon med flera.

Verksamma vid Institutionen för folkmusik

Jazz

Institutionen för jazz bedriver utbildning inom olika genrer som jazz, pop, rock, latin och fri improvisation. Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet som musiker, kompositörer/låtskrivare, konsert- och skivproducenter, arrangörer, egna företagare, teater- och studiomusiker, lärare på kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor.

Verksamma vid Institutionen för jazz

Musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder utbildningsprogram inom musik- och mediaproduktion, där tyngdpunkten vilar på musik i samverkan med andra medier så som tv, film, dataspel och andra interaktiva medier. De ger även kurser inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik till andra utbildningsprogram vid KMH.

Verksamma vid Institutionen för musik- och medieproduktion

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Inom Akademin för musik, pedagogik och samhälle finns KMH:s musiklärarprogram. Studenterna erbjuds fyra profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion. Dessutom ger akademin utbildning inom rytmik, musikpedagogik och musikterapi. 

Akademins bemanning, kontaktpersoner

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Per-Henrik Holgersson

Stf akademichef

Ronny Lindeborg

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erkki Huovinen

Studierektorer

Lena Lidström
Björg Ollén
Incca Rasmusson

Verksamma vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Akademins bemanning, kontaktpersoner

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Anna Maria Koziomtzis

Stf akademichef

Anders Sjögren

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erik Lanninger, Klassisk musik
Karin Rehnqvist, Komposition, dirigering och musikteori

Studierektorer

Klassisk musik:
Karin Hjertzell, kandidatprogram
Johan Fröst, masterprogram
Ann Wallström, masterprogram, fristående kurser
Joakim Anterot, kandidatprogram, fristående kurser
Mats Widlund, Edsberg


Komposition, dirigering och musikteori:
Mattias Petersson, komposition
Johanna Roll, musikteori
Anders Sjögren, dirigering

Klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution. Cirka 280 studenter är knutna till institutionen, som utbildar inom sång och samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik, Vocal Coach och pianostämning.

Verksamma vid Institutionen för klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Med cirka 50 studenter är institutionen Sveriges största centrum för högskoleutbildning inom komposition, dirigering och musikteori. Studenterna i komposition utbildar sig inom västerländsk konstmusik, elektroakustisk musik, jazz och filmmusik. Dirigentstudenterna profilerar sig inom kör- respektive orkesterdirigering.

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Högskoleförvaltning

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd, Personal och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Personalenheten ansvarar för anställningsfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och facklig samverkan. Ekonomienheten ansvarar för redovisningsfrågor, fakturor, betalningar och resultatsammanställningar.

Blanketter och mallar

Information för anställda

Personal:

LPE centralt

Enheten för ledningsstöd

Personalenheten

Ekonomienheten

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

Om IT på KMH

Passerkort och nycklar

Kopiering och utskrifter

IT-avdelningens personal

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio. Supportdisk och reprofunktion ingår också i Produktionsavdelningen.

Service för studenter och anställda

Instrument och utrustning

Rum, salar och studior

Konsert- och evenemangsproduktion

Produktionsavdelningens personal

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Konsert- och evenemangsproduktion

Samverkansavdelningens personal

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument.

Instrument och utrustning

Serviceavdelningens personal

Studieadministrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för processerna kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och om studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Information för studenter

Blanketter och mallar

Lokalbokning

Studieadministrativa avdelningens personal

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för UF-nämnden och dess utskott, för utbildningsstrategiskt stöd och stöd för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. Avdelningen handlägger även forskningsrelaterade frågor och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Utbildningsplanering

Kursplaner, kursguider med mera

Utbildnings- och forskningsavdelningens personal

Högskolebibliotek

På högskolans bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Biblioteket har också högskolans mest kompletta bestånd av uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även många från övriga musikhögskolor i landet.

Service, tjänster och öppettider

Bibliotekets personal

Relaterad kontakt