Organisation

Korta beskrivningar av KMH:s styrelse, ledning och de olika organisatoriska enheterna på förvaltning och akademier.

Bild som beskriver KMH:s organisation

Styrelse

Styrelsen beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation.

Högskolans styrelse

Ledning

KMH:s ledning består av rektor, prorektor och högskoledirektör, som ansvarar för just ledning av verksamheten.

Högskolans ledning

Akademier, förvaltning och bibliotek

Sedan 1 juli 2018 organiseras KMH i tre akademier, högskoleförvaltning och högskolebibliotek.

Akademier och institutioner

Högskolebiblioteket och förvaltningens avdelningar

Nämnder och grupper

Högskolans nämnder bereder ärenden för ledning och styrelse, så att de kan fatta de beslut som behövs. Andra grupperingar har uppdrag att bevaka och utveckla olika områden.

Anställda från organisationens olika delar och studenter är representerade i alla grupperingar, med ett undantag.

Nämnder och grupper