Din hälsa

Du har rätt till en god lärande- och studiemiljö under din tid på KMH. Här hittar du mer information om vart du kan vända dig med alla typer hälsofrågor. 

Studenthälsan

Studenthälsan hjälper dig med alla hälsofrågor oavsett om de är studierelaterade eller inte. Där finns möjlighet att träffa sjuksköterska eller psykolog.

Studenthälsan

Studievägledare

Studievägledaren kan också hjälpa dig med frågor som är viktiga för att du ska må bra.

Studie- och karriärvägledning

Studentkåren

Studentkåren finns för dig som behöver stöd. Hos studentkåren finns också möjlighet att säga ifrån, och anonymt rapportera oegentligheter i studie- och lärmiljö.

Studentkåren

Hantering av diskriminering och kränkningar

Diskriminering och kränkande behandling ska inte förekomma och KMH. Här finns information om vart du vänder dig om du eller någon i din närhet upplever kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Hantering av diskriminering och kränkningar

Relaterad kontakt