Din hälsa

Du har rätt till en god lärande och studiemiljö under din tid på KMH. Studenthälsan hjälper dig med alla typer hälsofrågor. Du kan också vända dig till studievägledaren och studentkåren med frågor som är viktiga för att du ska må bra. Här finns också möjlighet att säga ifrån, och anonymt rapportera oegentligheter i studie- och lärmiljö.

Studenthälsan

Studenthälsan är en del av den studentservice som finns vid KMH. Dit är du välkommen med alla hälsofrågor, studierelaterade eller inte. Där finns möjlighet att träffa sjuksköterska eller psykolog.

Studenthälsans basmottagning ligger på Campus Frescati i Studenthuset. T-bana Universitetet eller buss 50 från Odenplan.
Adress: Universitetsvägen 2B, 104 05 Stockholm.

Studenthälsan i Stockholm Länk till annan webbplats. (via Stockholms Universitet)

Trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning

Kungl. Musikhögskolan accepterar under inga omständigheter att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering förekommer.

Om du blir utsatt

  • Om du har möjlighet i den enskilda situationen – säg ifrån!
  • Berätta vad som hänt för någon du har förtroende för.
  • Anteckna tid och plats, vad som sades, vad som hände och hur du kände. Dessa anteckningar är värdefulla vid en eventuell utredning.

Berätta och be om hjälp

Informera så snart som möjligt en anställd vid din akademi: lärare, studierektor eller akademichef, eller vänd dig till studenthälsan, studentkåren eller studievägledaren.

Studentkåren

Studievägledaren

Studenthälsan Länk till annan webbplats.

Den här informationen kommer från foldern Vägledning för hantering av kränkande särbehandling Pdf, 639.8 kB..

Se även Riktlinjer för åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt