Försäkring

Som registrerad student är du försäkrad via Kammarkollegiets studentförsäkring. Det är viktigt att du dessutom har en egen försäkring för instrument och personlig egendom

Alla studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning är försäkrade av respektive högskola via Kammarkollegiets studentförsäkring. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller i Sverige under skoltid, samt under direkt färd mellan bostaden och högskolan.

Du behöver dessutom ha en egen försäkring som gäller på övrig tid, och dessutom för instrument och personlig egendom.

Kammarkollegiets blanketter för att anmäla skada Länk till annan webbplats.

Vi utlandsstudier

För utlandsstudier gäller särskilda regler. Om du deltar i utbytesverksamhet ska du därför kontakta avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, där du kan få närmare upplysningar och hjälp med intyg.

Relaterad kontakt