Foto: Mira Åkerman

Biblioteket

KMH:s bibliotek finns i det före detta stallet på Campus Valhallavägen. Här finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Vi har också högskolans mest kompletta bestånd av uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även många från övriga musikhögskolor i landet.

Golvrenovering – biblioteket är stängt

Biblioteket är stängt på grund av omfattande renovering av golvet. Vi planerar att öppna igen 7 oktober 2019.

Återlämning

Retur av lånat material under denna period gör du inledningsvis i returboxen utanför biblioteket, därefter via Internservice.

Bibliotekets resursrum 3202, 3218

Eftersom bibliotekslokalerna under denna tid är flytt- och byggarbetsplats kommer det inte gå att använda 3202 och 3218.

Bokningarna av 3202 kommer att flyttas till tysta läsesalen, 3203. Rummet kommer att tillfälligt förses med flyttbar utrustning, som mötesbord, whiteboard, projektor, etc..

Läsesalen kommer att kunna användas som läsesal obokade tider terminen ut. Surroundrummet, 3218, kommer inte att ersättas under renoveringstiden.

Bakgrund

Golvet i biblioteket har aldrig blivit som det var tänkt. De små ”kubbarna” lossnar från underlaget och har tyvärr blivit en snubbelrisk. Under renoveringen måste ha biblioteket stängt.

Allt material som behöver lånas för den sista månaden på vårterminen kommer att behöva lånas på KMH:s bibliotek redan under april. Det material som lånas under den här perioden kommer automatiskt att få förlängd lånetid till 7 oktober.

Våra databaser och onlinetjänster kommer dock att fungera som vanligt under den här perioden.

Under den tid vi har stängt hänvisar vi till:

Stockholms Stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats

KBlänk till annan webbplats (främst för forskare)

Ordinarie öppettider studenter och anställda

Under terminerna har biblioteket vanligen öppet följande tider:

DagÖppetInformationsdisken bemannad
Måndag-torsdag8.00 - 18.0012.00 - 16.00
Fredag8.00 - 15.0013.00 - 15.00

När informationsdisken är obemannad kan bara studenter och personal på KMH komma in på biblioteket. Du kan använda bibliotekets läsesal så länge campus är öppet, alltså även när biblioteket stängt.

Storhelger, röda dagar och lov

I samband med lov och vissa helger kan öppettiderna vara begränsade.

Kontakta oss

Använd i första hand e-post vid kontakter med biblioteket:
bibliotek@kmh.se

Informationsdisken:
08-16 19 65
Telefontid när disken är bemannad, se ovan.

Karin Nordgren, bibliotekschef
08-16 18 10
karin.nordgren@kmh.se

Ann Malm
ann.malm@kmh.se

Judit Schöld
judit.schold@kmh.se