Nybeställning av noter

Just nu är det inköpsstopp för noter. Men du kan fortfarande hyra noter vid behov. Beställ i god tid! Minst 8 veckor innan du behöver ha materialet.

OBS! Varken akademierna eller biblioteket står för kostnader för orkestermaterial till studenternas examenskonserter. KMH hyr eller köper endast noter till de större ensemblerna. Även om det material studenten vill framföra vid sin examenskonsert är hyresmaterial räknas det som kurslitteratur och är något som studenterna själva måste bekosta.

Vill du hyra noter till KMH:s ensembler och orkestrar?

När noter ska beställas genom att materialet hyrs in till KMH:s ensembler och orkestrar bekostas det av respektive akademi. Endast lärare kan beställa hyresmaterial. Innan materialet beställs av biblioteket ska ansvarig lärare först ha fått kostnaden godkänd av sin akademichef, alternativt ha en egen budget för projektet som bekostar nothyran.

Tänk på att varje konserttillfälle av det beställda materialet kostar när man hyr noter; mest för första konserten, något mindre för andra konserten, ytterligare mindre för tredje och så vidare.

Om man har tänkt att konserten ska spelas in och sändas live eller visas på webben vid ett senare tillfälle, måste det anges i samband med att notbeställningen sker. Det medför, när det gäller hyresmaterial, en ytterligare kostnad.

Så här gör du

När du vill hyra noter, mejla bibliotek@kmh.se alternativ lämna in din beställning skriftligt till bibliotekets personal.

Beställning av noter ska ske 8 veckor innan utkvitteringen av materialet. Detta på grund av att noterna kommer från internationella distributörer. För sent inlämnad beställning kan på grund av arbetsbelastning, inte beaktas.

Ange följande uppgifter:

  • Orkester
  • dirigent
  • datum för repetitionsstart
  • datum, tid och lokal för konserten/konserterna
  • solist
  • antal stråk och antal partitur som behövs
  • sceniskt framförande (opera) måste förhandlas (av producent) och kostar mer
  • namn på anställd student eller personal som ser till att uppkopiering av extrastämmor beställs, kvittenslistor skrivs samt ser till att insamling och sortering och återsändning av materialet sker
  • ange om konserten/konserterna ska spelas in och sändas live eller visas webben (innebär en merkostnad).

Vill du köpa/föreslå noter till KMH:s bibliotek för undervisningen?

Från och med september 2022 är det inköpsstopp för noter på grund av att biblioteket måste skära ner på kostnader.

Relaterad kontakt