För dig med läsnedsättning

Studenter med läsnedsättning, dyslexi eller annat, har rätt till särskilt stöd. På biblioteket kan du få hjälp med att skaffa talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

I MTM:s katalog Legimus Länk till annan webbplats. kan du se vad som finns inläst. Obligatorisk kurslitteratur som ej finns inläst beställer biblioteket inläsning av på din begäran.

Om du behöver ytterligare stöd, som till exempel anteckningshjälp, vänd dig till Birgitta Olsson på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, som är samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Birgitta Olsson
08-572 10 864

Relaterad kontakt