Nyanställd på KMH

Varmt välkommen till oss på KMH! Här hittar du information som du som nyanställd eller timavlönad behöver känna till.

Passerkort och användarkonto

Som anställd får du ett passerkort i samband med din första arbetsdag. Ditt passerkort fungerar som flera olika saker: ID-kort, nyckel, lånekort, kopieringskort.

För passerkort och konto, ta kontakt med en studierektor på din Akademi.

Få inloggningsuppgifterna digitalt

Har du inte har möjlighet att komma till KMH men behöver dina inloggningsuppgifter? Mejla till helpdesk@kmh.se med din privata mailadress så kommer du att få vidare instruktioner. Vid frågor kontakta din studierektor.

Hos Internservice finns också visst utbud av kontorsmateriel.

Passerkort och nycklar

Internservice

Registrera dig hos Danske Bank

KMH samarbetar med Danske Bank för löneutbetalningar. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Registrera ditt konto hos Danske Bank – så gör du

Lämna in din skattsedel

För att KMH ska kunna dra rätt skatt ifrån din lön så behöver du lämna in din skattsedel. Du kan ladda ner din skattsedel som pdf genom att logga in i Skatteverkets etjänst. Mejla den sen till personalavdelningen@kmh.se.

Ladda ner din skattsedel (skatteverket.se) Länk till annan webbplats.

IT-support och Helpdesk

Här hittar du svar på vanliga IT-frågor, information om e-post, din dator, telefon, nätverk, zoom med mera. Du kan också höra av dig direkt till Helpdesk om du har problem med dator, telefon eller har frågor om IT-miljön.

IT-stöd för anställda

Villkor för din anställning

Här hittar du information om anställningsvillkor, sjukanmälan, ledighet, bisysslor, hälsa och friskvård med mera.

Om din anställning

Timrapportera - timavlönad

Du som är timavlönad lärare måste rapportera din tid för att få löneutbetalning.
Tidrapportering timavlönade

Snabblänkar till digitala verktyg

Här finns genvägar till Ladok, lönesystemet Primula, Canvas, TimeEdit och andra system och tjänster.

Genvägar

Krisinformation

Information om vad du ska göra om något allvarligt händer, till exempel olyckor med svåra personskador, brand, våldsbrott och sabotage, men också kriser som kan medföra etiska och förtroendemässiga skador för KMH.

Om något händer

Sök efter personal

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare och andra anställda på KMH.

Sök person

Visitkort och mejlsignatur

Glöm inte att lägga in din mejlsignatur i Outlook. Om du vill kan du också beställa visitkort.

Epost
Visitkort

Presentera dig själv på kmh.se

På kmh.se finns kontaktuppgifter till anställda samt porträttbild och tjänstetitel.

Du får gärna skicka in en presentationstext om dig själv för att komplettera informationen. Fyll i formuläret så dyker presentationen upp på kmh.se inom två veckor. Tänk på att texten ska vara skriven i jag-form.

Formulär för att ändra/lägga till i Sök person

KMH:s värdegrund, vision och strategi

KMH:s värdegrund kännetecknas av kompetens, kreativitet och engagemang. Värdegrunden tillsammans med vision och strategier ska vara utgångspunkter för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens och förvaltningens verksamhetsplaner.

Måldokument

Riktlinjer och rutiner

Här hittar du bland annat åtgärder för kränkande särbehandling och trakasserier, riktlinjer för alkoholanvändning och åtgärder vid skadligt bruk, behandling av personuppgifter och riktlinjer för jämställdhetsintegrering.

Styrdokument

Att jobba statligt

Alla anställda på KMH är statliga tjänstemän, oavsett yrke och anställningens omfattning. Som myndighetsperson fattar du vissa beslut som kan överklagas som till exempel betygssättning.

Den gemensamma statliga värdegrunden (förvaltningskultur.se) Länk till annan webbplats.

Jobba statligt – vår värdegrund (arbetsgivarverket.se) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt