Foto: Åke E:son Lundman.

Anställd

Om din anställning. Rikt­linjer, check­listor, rutin­beskriv­ningar och annat praktiskt stöd för dagligt arbete. Puffarna nedan upp­märk­sammar lite av inne­hållet.

Din anställning

Villkor, avtal, dina person­upp­gifter, för lärare och för övrig personal.

Läsår och ramtider

Datum för terminsstarter, högtider med mera, begrepp.

Löner, arvoden, tidrapporter

Ersättningar, Primula, bank­konton och tid­rapportering.

Personalutbyte

Mobilitet inom Europa för lärare och övrig personal.

Relaterad kontakt