Lokalbokning

All bokning av rum, salar och studior görs i TimeEdit. De bokas dels inom den så kallade grundbokningen, som görs samordnat för alla utbildningar, och dels via självservice i TimeEdit. En del av lokalerna kan bara bokas centralt.

Grundbokning

Utgångspunkten är att utbildningarnas behov av rum och salar i första hand ska tillgodoses. Kollektivschemat och schemat för den individuella undervisningen, utgör därför grundbokning av lokaler. Grundbokningen hanteras centralt av avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Grundbokningen gäller inte under intensiv-, självstudie-, antagningsprovs- eller examinationsveckor. Om du som lärare behöver nyttja ett rum under dessa veckor, måste du göra en särskild bokning på webben med hjälp av bokningssystemet TimeEdit.

Självservice i TimeEdit

För löpande bokning av rum gäller självbetjäning på webben med hjälp av systemet TimeEdit.

TimeEdit Länk till annan webbplats.

Om du inte har behörighet att boka

En del lokaler får du inte boka. Konsertsalarna hanteras av konsertproducenten, och en del andra lokaler bokas enbart av lokalbokningen centralt på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd. Styrelserummet reserveras hos Elina Edblom på Samverkansavdelningen.

Förfrågningar kring konsertsalar: producent@kmh.se

Förfrågningar styrelserummet: elina.edblom@kmh.se

Förfrågningar övriga lokaler: lokalbokning@kmh.se

Relaterad kontakt