Lokalbokning

Med anledning av coronaviruset håller KMH:s båda campus (Valhallavägen och Edsbergs slott) tillsvidare helt stängt. Undervisning och examinationer bedrivs på distans.

För aktuell information se www.kmh.se/corona

All bokning av rum, salar och studior görs i TimeEdit. De bokas dels inom den så kallade grundbokningen, som görs samordnat för alla utbildningar, och dels via självservice i TimeEdit. En del av lokalerna kan bara bokas centralt.

Ny layout i TimeEdit WEB

14 november gjordes en uppdatering av webbokningen i TimeEdit. Den största skillnaden är att man nu läser tiden horisontellt, samt att de rum som finns tillgängliga listas på rader.

Den gamla layouten finns kvar under ingången "Bokning gamla TimeEdit".

Lathund för att enkelt hitta de viktigaste funktionerna i det nya gränssnittet

Grundbokning

Utgångspunkten är att utbildningarnas behov av rum och salar i första hand ska tillgodoses. Kollektivschemat och schemat för den individuella undervisningen, utgör därför grundbokning av lokaler. Grundbokningen hanteras centralt av Studieadministrativa avdelningen.

Grundbokningen gäller inte under intensiv-, självstudie-, antagningsprovs- eller examinationsveckor. Om du som lärare behöver nyttja ett rum under dessa veckor, måste du göra en särskild bokning på webben med hjälp av bokningssystemet TimeEdit.

Självservice i TimeEdit

För löpande bokning av rum gäller självbetjäning på webben med hjälp av systemet TimeEdit.

TimeEditlänk till annan webbplats

Om du inte har behörighet att boka

En del lokaler får du inte boka. Konsertsalarna hanteras av konsertproducenten, och en del andra lokaler bokas enbart av lokalbokningen centralt på Studieadministrativa avdelningen. Styrelserummet reserveras hos Linda Nilsson på Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. 

Förfrågningar kring konsertsalar: producent@kmh.se

Förfrågningar styrelserummet: linda.nilsson@kmh.se

Förfrågningar övriga lokaler: lokalbokning@kmh.se

Relaterad kontakt