Instrument och utrustning

Instruktioner och regler för lån och återlämning av instrument och annan utrustning. På grund av den pågående pandemin är utlåningen mycket begränsad.

Dagslån på campus

Internservice lånar ut instrument och utrustning för dagslån. Du bokar och hos Internservice, se kontaktuppgifter nedan, eller via Helpdesklänk till annan webbplats. Välj Ärendetyp: Beställning och bokning –> Bokning av utrustning. Fyll i önskemål och övrig information och klicka på Spara.

För lånad utrustning gäller

  • Du får använda den på campus.
  • Du är ansvarig för det du lånat.
  • Du kvitterar ut utrustningen i Internservice.
  • Lämna aldrig lånad utrustning obevakad på servicedisken eller annan öppen plats. 

Återlämning av lån

  • Du återlämnar det du har lånat till personal i Internservice, som tar emot och skannar av utrustningen.
  • Om servicedisken i Internservice är obemannad när du ska lämna tillbaka, vänta och återkom – eller se till att du har begärt tillgång till förrådet 4109.

Förrådet 4109

Från och med HT 2019 kan du be att tillfälligt få tillgång till förrådsrummet 4109 i samband med instrumentlån. 4109 ligger intill Not&Bok i hus 4, plan 1. Där kan du förvara lånad utrustning under lånetiden, och även lämna tillbaka den när Internservice är stängt.

Du begär tillgång till 4109 i samband med att du kvitterar ut din utrustning. Du kan lämna tillbaka lånad utrustning i förrådet fram till 22.50 på vardagar, 21.50 på helger förutsatt att du har begärt tillgång till det.

Öppettider Internservice

Långlån, instrumentvård

KMH:s instrumenttekniker Stefan Lindholm, se kontaktuppgifter nedan, är fiolbyggare och utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Han har även möjlighet att låna ut stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer.

Du hittar Stefan på entréplan, lamell C, längst in i Erling-Perssonatriet. Öppettider på dörren.

Projekt, långlån och användning utanför campus

Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg. Blankett för detta, utrustningsblankett, finns i Internservice. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet.

Övrig utrustning

Stackelbrädor

Cellister ska använda stackelbrädor. Skada på golv som orsakats av att man inte använt stackelbräda debiteras den som orsakat skadan.

Ömtåliga klaverinstrument

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och skall hållas låst. Den får inte användas för övning.

Privat utrustning

KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du förvarar på campus.

Instrument- och utrustningsbokning, frågor och felanmälan

Använd i första hand Helpdesklänk till annan webbplats.

internservice@kmh.se

08-16 18 02
08-16 18 99

Internservices öppettider

Relaterad kontakt