Instrument och utrustning

Instruktioner och regler för lån och återlämning av instrument och annan utrustning.

Dagslån på campus

Internservice lånar ut instrument och utrustning för dagslån. Du bokar och hämtar ut hos Internservice, se kontaktuppgifter nedan, eller via Helpdesk Länk till annan webbplats.. Välj Ärendetyp: Beställning och bokning –> Bokning av utrustning. Fyll i önskemål och övrig information och klicka på Spara.

Förrådet 4109

Om du behöver tillgång till utrustningen utanför Internservice öppettider kan du 'förbeställa' tillgång till förrådet i rum 4109 via Helpdesk. Internservice lägger in en tillfällig access till förrådet på ditt KMH kort, så att du kan hämta och/eller lämna utrustningen där.

4109 ligger intill Not&Bok i hus 4, plan 1. Du kan lämna tillbaka lånad utrustning i förrådet fram till 22.50 på vardagar, 21.50 på helger förutsatt att du har begärt tillgång till det.

För lånad utrustning gäller

  • Du får använda den på campus.
  • Du är ansvarig för det du lånat.
  • Du kvitterar ut utrustningen i Internservice.
  • Lämna aldrig lånad utrustning obevakad på servicedisken eller annan öppen plats. 

Återlämning av lån

  • Du återlämnar det du har lånat till personal i Internservice, som tar emot och skannar av utrustningen.
  • Om servicedisken i Internservice är obemannad när du ska lämna tillbaka, vänta och återkom – eller se till att du har begärt tillgång till förrådet 4109.

Långlån, instrumentvård

KMH:s instrumenttekniker utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Där finns även möjlighet att låna stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer.

Verkstaden hittar du på entréplan, lamell C, längst in i Erling-Perssonatriet. Öppettider står på dörren.

Projekt, långlån och användning utanför campus

Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg. Blankett för detta, utrustningsblankett, finns i Internservice. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet.

Övrig utrustning

Stackelbrädor

Cellister ska använda stackelbrädor. Skada på golv som orsakats av att man inte använt stackelbräda debiteras den som orsakat skadan.

Ömtåliga klaverinstrument

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och skall hållas låst. Den får inte användas för övning.

Privat utrustning

KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du förvarar på campus.

Instrument- och utrustningsbokning, frågor och felanmälan

Relaterad kontakt