Hitta på campus

Här finns en orienteringskarta över Campus Valhallavägen, beskrivning av de olika byggnaderna vi disponerar och var konsertsalarna ligger.

Campusområdet består av fem byggnader.

Orienteringskarta över campus Vallahallavägen KMH

Konsertsalarna

Skriv tabellbeskrivning här
Salens namnPlats
Kungasalen (A)Hus 1, lamell A, entréplan.
Nathan Milsteinsalen (B)Hus 1, lamell B, nedre plan.
Lilla salen (C)Hus 1, lamell C, nedre plan.
Svarta lådan – Kreativiteum (D)

Hus 4, nedre plan. Nås via huvudentrén.

Eric Ericsonsalen (fd Körsalen) (E)

Hus 4, plan 4. Nås via huvudentrén.

Om konsertsalarna

Hus 1, glashuset

I den stora glasbyggnaden finns den stora foajén, entrén till biblioteket och fem lameller. I lamellerna finns tre av konsertsalarna, övningsrum och lärosalar, studiokomplexet samt kollegierum, personalrum och arbetsrum för förvaltningen.

Restaurang Oktav nås direkt från foajén. Här finns också supportdisken där externa besökare kan få information, och internservice för studenter och personal.

Länken är en gång mellan husen som löper under gårdsplanen. Den nås från plan 1, nedre plan, mellan lamell B och C.

Kungasalen ligger i lamell A och nås från plan 2, entréplan.

Nathan Milsteinsalen ligger i lamell B och nås från plan 1, nedre plan.

Lilla salen ligger i lamell C, mittemot Nathan Milsteinsalen och nås även den från plan 1, nedre plan.

Hus 2, ridhuset

Det här är det före detta ridhuset. KMH planerar att hyra ut lokalen för extern verksamhet.

Hus 3, stallet

Här, i det för detta stallet, ligger högskolans bibliotek. Ingången finns i foajén i hus 1.

Biblioteket

Hus 4, det vita huset

I denna nybyggda flygel som löper längs med Lidingövägen finns de flesta övningsrummen och lärosalarna. På plan 1, nedre plan, finns studentpentryt, kårexpeditionen och Not&Bok, kårens bokhandel.

Svarta lådan – Kreativiteum finns på nedre plan, i slutet av Länken.

Hus 5, villan

I den före detta stallmästarbostaden finns bland annat arbetsplatser för forskare. Huset var tidigare gult och kallades då för Gula villan.

Kontorsplatser för anställda

Se våra kontorsplatser för anställda

Relaterad kontakt