Post, postfack, skåp

I korridoren mellan lamell A och B på entréplan finns postfack för interna meddelanden och inkommande post. Post som inkommer till myndigheten ska diarieföras, även när den är personligt adresserad. Utgående post hanteras av internservice.

Postfacken

Postfacken finns i korridoren mellan lamell A och B på entréplan. Du når korridoren via internservice eller via Erling-Perssonatriet vid Oktav.

De flesta anställda har ett personligt postfack. Avdelningar, enheter och funktioner har även gemensamma postfack.

Varje Akademi har postfack uppdelade i alfabetisk ordning där intern post till studenter kan läggas.

Paket

KMH tar inte emot paket adresserat till studenter.

Inkommande och utgående post (personal)

Diarieföring

All post till KMH räknas som officiell skrivelse och ska därför alltid gå via rektors kansli för diarieföring. Därefter skickas den vidare till berörd personal via postfacken.

Det här gäller även om brevet är adresserat direkt till dig.

Fakturor ska alltid diarieföras.

Utgående post

Lämna utgående post i brevkorgen i kopieringsrummet på plan 5, 1A530, eller direkt till Internservice.

Om du lämnar direkt till Internservice, så ska breven märkas med information om vilken avdelning posten skickas från.

Tänk på att ett stort kuvert (C4) med ett A4-papper väger över 20 gram. Välj hellre C5-kuvert och vik papperet – ger lägre portokostnad!

Personlig post ska du själv frankera (förse med frimärke).

Personliga skåp (studenter)

Registrerade studenter kan i mån av plats få ett eget skåp. Du ansöker om skåp genom att fylla i en blankett som finns hos interservice. Du får sedan besked via din studentmejl vilket skåp du fått. Storleken på skåpet du tilldelas baseras främst på ditt huvudinstrument.

Tänk på att du behöver ha ett eget hänglås till skåpet.

Läser du mindre än heltid kan du bli tvungen att lämna ifrån dig ditt skåp till en student som håller högre studietakt. Du kan inte behålla skåpet om du tar studieuppehåll, föräldraledigt, studerar utomlands eller dylikt.

Relaterad kontakt