Dina kurser

Om kurser, registrering, kursrum i Moodle, valbara kurser och självständigt arbete.

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan och en kursguide. Dessa ska du som student ska få tillgång till före kursstart, av ansvarig lärare eller din studierektor.

Registrering på kurs

Vid varje terminsstart ska du registrera dig, se instruktion nedan. Registrering på kurs är ett måste för att du ska få dina betyg och studiemedel från CSN.

Undantag

  • Om du ska resa ut på utbyte under våren ska du inte göra någon registrering själv, detta sköter vi på Studieadministrativa avdelningen.
  • Om du har rester på någon enstaka kurs som du varit registrerad på tidigare och behöver göra en omregistrering. Prata med din studierektor först och kontakta sedan SAD på studiecentrum@kmh.se.
  • Om det fattas en kurs som du enligt utbildningsplan ska läsa, kan det bero på att du inte är behörig till den kursen eller att någon valbar kurs inte är inlagd i din studieplan. Kontakta SAD på studiecentrum@kmh.se.

Om du anser att det är något som inte stämmer på dina sidor, ta gärna kontakt med oss på studiecentrum@kmh.se.

För att registrera dig, gör så här

  1. I Ladok, se länk nedan, välj KMH (Royal College of Music) bland tillgängliga lärosäten.
  2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord för ditt KMH-konto.
  3. Registrera dig på de kurser du ska gå den kommande terminen.

Ladoklänk till annan webbplats

Kursplaner och kursguide

Kursplanen innehåller de formella reglerna kring varje kurs – vilka mål som ska uppnås, hur examinationen ska gå till, med mera. Kursplanerna nås oftast via Moodle, men programmens kursplaner finns även här på Backstage:

Kursplaner utbildningsprogram

Kursguiden kompletterar kursplanen, och innehåller praktiska uppgifter om kursen vid just det tillfälle då du deltar i den – om arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande lärare, schema, lokaler och liknande.

Kursguiden får du tillgång till av din lärare, ofta via Moodle.

Kursvärdering

Din uppfattning om genomförda kurser och dina reflektioner kring utbildningen är viktig för att utveckla kvaliteten på KMH:s kurser och utbildningar. Därför får du göra en kursvärdering efter varje genomförd kurs.

Mer om kursvärdering

Moodle

Moodle är den lärplattform, LMS, som KMH använder. Där samlas information och material som behövs inom varje kurs under utbildningen – kursguider med mera.

Om Moodle

Valbara kurser

En översikt över vilka kurser hos olika institutionerna du kan välja mellan inom ramen för programmens valbara delar.

Översikt valbara kurser

Självständigt arbete och examenskonsert

Självständigt arbete är en kurs som ingår i varje program som ger examen. Det ska utformas, bevaras och publiceras enligt vissa riktlinjer.

Om självständigt arbete

Relaterad kontakt