Dina kurser

På dessa sidor hittar du information om kurser och kursrum Moodle, VFU, valbara kurser och självständigt arbete.

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan och en kursguide. Dessa ska du som student ska få tillgång till före kursstart, av ansvarig lärare, prefekt eller studierektor.

Kursplan och kursguide

Kursplanen innehåller de formella reglerna kring varje kurs – vilka mål som ska uppnås, hur examinationen ska gå till, med mera.

Kursplaner utbildningsprogram

Kursguiden kompletterar kursplanen, och innehåller praktiska uppgifter om kursen vid just det tillfälle då du deltar i den – om arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande lärare, schema, lokaler och liknande.

Kursguiden får du tillgång till av din lärare.

Moodle

Moodle är den lärplattform, LMS, som KMH använder. Där samlas information och material som behövs inom varje kurs under utbildningen – kursguider med mera.

Om Moodle

Valbara kurser

En översikt över vilka kurser hos olika institutionerna du kan välja mellan inom ramen för programmens valbara delar.

Översikt valbara kurser

VFU-handboken

Om handboken för lärarpogrammens verksamhetsförlagda delar.

Om VFU-handboken

Självständigt arbete och examenskonsert

Självständigt arbete är en kurs som ingår i varje program som ger examen. Det ska utformas, bevaras och publiceras enligt vissa riktlinjer.

Om självständigt arbete

Relaterad kontakt