Dina kurser

Här hittar du sidor om registrering, kursplaner och utbildningsplaner, samt om kurser inom program som valbara kurser, VFU och självständigt arbete. Läsårsdata och scheman i TimeEdit.

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan och en kursguide. Dessa ska du som student ska få tillgång till före kursstart, av ansvarig lärare eller din studierektor.

Läsår, ramtider och schema i TimeEdit

Startdatum för terminerna och information om planeringen för läsåret. Om begrepp som periodveckor, specialveckor, tec.

Läsår och ramtider

TimeEdit

Ditt personliga schema i TimeEdit ger dig en samlad bild av det centralt planerade schemat, dina enskilda aktiviteter och de bokningar du själv har gjort i systemet.

Schema i Time Edit, prenumeration

Registrering, Ladok

Vid varje terminsstart ska du registrera dig, se instruktion nedan. Registrering på kurs är ett måste för att du ska få dina betyg och studiemedel från CSN. Du registrerar dig i Ladok.

Registrering på kurs

Dina sidor i Ladok

Kursplaner, kursguide och Canvas

Kursplaner

Kursplanen innehåller de formella reglerna kring varje kurs – vilka mål som ska uppnås, hur examinationen ska gå till, med mera. Kursplanerna nås oftast via Canvas, men programmens kursplaner finns även här på Backstage.

Kursguider

Kursguiden kompletterar kursplanen, och innehåller praktiska uppgifter om kursen vid just det tillfälle då du deltar i den – om arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande lärare, schema, lokaler och liknande.

Kursguiden får du tillgång till av din lärare, ofta via Canvas, den lärplattform KMH använder och som de flesta av institutionerna nyttjar.

I Canvas

I KMH:s lärplattform Canvas finns ett digitalt rum för respektive kurs du deltar i. Där lägger läraren ut uppgifter och du lämnar in arbeten. I respektive kursrum finns även kursguider tillgängliga och möjlighet att kommunicera inom grupper med mera.

Till Canvas Länk till annan webbplats.

Kursvärdering och programuppföljning

Din uppfattning om genomförda kurser och dina reflektioner kring utbildningen är viktig för att utveckla kvaliteten på KMH:s kurser och utbildningar. Därför får du göra en kursvärdering efter varje genomförd kurs. För dig som går ett program finns även möjlighet att lämna synpunkter på programmet i sin helhet, programuppföljning.

Valbara kurser och VFU

Se en översikt över de valbara kurserna hos olika institutioner, som du kan välja mellan inom ramen för programmens valbara delar.

VFU

VFU är den verksamhetsförlagda utbildning som äger rum inom ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogisk utbildningen, KPU. I VFU-handboken finns allt du behöver veta om din VFU.

Självständigt arbete och examenskonsert

Självständigt arbete är en kurs som ingår i varje program som ger examen. Det ska utformas, bevaras och publiceras enligt vissa riktlinjer.

Om självständigt arbete

Relaterad kontakt