Självständigt arbete, examenskonsert

De flesta utbildningsprogram leder till examen. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs som är det så kallade självständiga arbetet, tidigare kallat examensarbetet. Denna kurs måste genomföras för att du ska få examen, och dokumentationen av arbetet ska följa vissa regler. Som masterstudent kan du välja att göra ditt självständiga arbete som ett exjobb.

Ditt självständiga arbete ska vara ett dokumenterat konstnärligt projekt. En skriftlig del ingår alltid. Oftast är också en avslutande konsert en del av arbetet, men det går att göra på andra sätt. Du kommer överens om detaljerna tillsammans med den lärare som är ansvarig för kursen.

Genomförandet

Precis som för alla kurser finns en kursplan och kursguide. Dessa hittar du i kursrummet Canvas, tillsammans med eventuella specifika riktlinjer för just din utbildnings självständiga arbete.

Arbetet ska vara reflekterande och summerande, och det ska beskriva vad din utbildning som helhet har gett dig. Du förväntas arbeta mer på egen hand än i övriga kurser.

Exjobb

Som masterstudent har du även möjlighet att göra ditt självständiga arbete som ett exjobb. Du samarbetar då tillsammans med en extern part – en organisation eller ett företag. KMH och KTH driver för närvarande projektet ESAIM, som ska öka förutsättningarna för mastersstudenter att etablera nya kontakter med arbetsmarknaden, via just exjobb.

Gör ditt självständiga arbete som exjobb

Wordmall, instruktion och blankett för inspelning av examenskonsert

Bevarande och publicering

Alla självständiga arbeten registreras och publiceras i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, samt arkiveras på KMH.

När du fått ditt arbete godkänt, registrerar du det i DiVA:s administrationsgränssnitt. I samband med registreringen väljer du vilka delar av arbetet som senare ska publiceras så att de blir öppet tillgängliga via DiVA.

Examinatorn ansvarar därefter för kontroll av din registrering, och för att meddela bibliotekspersonalen att ditt självständiga arbete är godkänt. Bibliotekspersonal flyttar därefter över det självständiga arbetet till slutgiltig och sökbar publicering i DiVA, samt arkiverar allt som ingår i arbetet – text, ljud, film eller andra media – på en särskilt server på KMH.

Publicera ditt arbete i DiVA – så gör du

Relaterad kontakt