Självständigt arbete, examenskonsert

De flesta utbildningsprogram leder till examen. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs som är det så kallade självständiga arbetet, tidigare kallat examensarbetet. Denna kurs måste genomföras för att du ska få examen, och dokumentationen av arbetet ska följa vissa regler.

Ditt självständiga arbete ska vara ett dokumenterat konstnärligt projekt. En skriftlig del ingår alltid. Oftast är också en avslutande konsert en del av arbetet, men det går att göra på andra sätt. Du kommer överens om detaljerna tillsammans med den lärare som är ansvarig för kursen.

Du har också möjlighet att göra ditt självständiga arbete som ett exjobb inom projektet ESAIM.

Genomförandet

Precis som för alla kurser finns en kursplan och kursguide. Dessa hittar du i kursrummet Moodle, tillsammans med eventuella specifika riktlinjer för just din utbildnings självständiga arbete.

Arbetet ska vara reflekterande och summerande, och det ska beskriva vad din utbildning som helhet har gett dig. Du förväntas arbeta mer på egen hand än i övriga kurser.

Mall med instruktion och exempel

Bevarande och publicering

Inspelning examination/examenskonsertPDF (beställningsblankett)

Det finns regler för hur det självständiga arbete ska bevaras. Alla arbeten ska publiceras i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. På bibliotekets sidor kan du läsa om hur du praktiskt går tillväga vid publicering av ditt arbete.

Publicera ditt arbete, DiVA