Registrera ditt arbete i DiVA

Instruktion för hur du publicerar och arkiverar självständiga arbeten, artiklar och andra vetenskapliga arbeten i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

I DiVA registrerar du som student vid KMH ditt självständiga arbete efter examinators godkännande. Du kan välja att publicera ditt självständiga arbete så att det blir öppet tillgängligt för alla att läsa eller välja att arkivera om det ska vara dolt. Här hittar du instruktioner för hur du registrerar i DiVA.

Förberedelser

 • Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända självständiga arbete i DiVA:s administrationsgränssnitt. Se till att ha uppgifter och material färdigt innan du påbörjar registreringen: konsertdatum, abstract, filer, eventuella medgivande till publicering av upphovspersoner och medverkande, med mera.
 • Examinator, eller den av examinator utsedd, ansvarar för att kontrollera att studenten har registrerat rätt slutgiltig version av det självständiga arbetet i DiVA:s administrationsgränssnitt.
 • Examinator, eller den av examinator utsedd, ska via mejl meddela bibliotekspersonalen att kontroll genomförts och därmed ange vilka studenter som har fått sitt självständiga arbete godkänt. Detta görs till bibliotek@kmh.se.
 • Bibliotekets personal flyttar över det självständiga arbetet i DiVA från administrationsgränssnitt till slutgiltig och sökbar arkivering i DiVA. De arkiverar även arbetet i sin helhet på en särskild server på KMH.
 • Via skolans datorsal har du som student tillgång till datorer med redigeringsprogrammet iMovie. Där kan du bland annat klippa i videomaterialet från din examenskonsert om så önskas. Detta är inte obligatoriskt för att få ditt examensarbete godkänt. Instruktion: Så putsar du klipp i iMovie Länk till annan webbplats.

Registrera arbete

Generellt i DiVA

 • Spara utkast – klicka på Avbryt/Spara utkast och välj Spara utkast. Påbörjade registreringar hittar du under Mina utkast på första sidan i DiVA.
 • ? – leder till hjälptexter som förklarar fälten, visas om du håller muspekaren över frågetecknet.
 • X – tar bort gjorda val.
 • * – obligatoriskt fält.

Guide

Logga in i DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.

 1. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Gå vidare med Fortsätt.
 2. Författare: En post per författare. Ange:
  • Namn.
  • Institution, avdelning eller program – välj institution i listan, den lägsta nivån i hierarkin så följer övrig information med automatiskt. Skriv inte i fältet, utan välj i listan.
  • Annat lärosäte – om du samarbetat vid annat lärosäte anger du vilket här.
  • E-postadress – fyll i så får du en bekräftelse när ditt arbete har publicerats.
  • Ytterligare författare – klicka för att lägga till fler författare.
 3. Samarbete: Ja är förvalt. Om du samarbetat med ett företag eller en organisation anger du det här. Annars väljer du Nej.
 4. Titel: Ange titel och språk för titeln. Under Alternativ titel kan du ange eventuell titel på ett annat språk.
 5. Examen: Ange nivå och antal högskolepoäng, finns på försättsbladet till ditt arbete.
 6. Utbildningsprogram och Ämne/kurs: om rätt uppgifter finns med i listan väljer du dem, annars hoppar du över dessa.
 7. Innehållskategori: Kryssa för om arbetet är ett konstnärligt arbete.
 8. Övriga uppgifter: Ange år och antal sidor.
 9. Nationell ämneskategori: Sök eller bläddra i trädstrukturen.
 10. Nyckelord: Ange nyckelord – det underlättar för andra att hitta i uppsatsen. Använd alltid nyckelord från registret Nyckelord i uppsatser. Du kan ange nyckelord på flera språk.
 11. Abstract: Skriv eller klistra in abstract/sammandrag. Rensa bort eventuella onödiga tecken som kommit med och snygga till texten. Använd Ytterligare abstract för att ange abstract på flera språk.
 12. Handledare och examinator: Fyll i fälten. Du behöver inte fylla i fältet för ORCID.
 13. Presentation: Ange uppgifter för examenskonsert eller motsvarande.
 14. Anmärkning: Ange repertoar – kompositör, titel, opus, arrangör, etc. – samt medverkande musiker med namn och instrument. Om du tänker bifoga bild, ljud eller film som dokumentation så fyller du också i en kort beskrivning av dessa här, inklusive uppgift om medverkande.
 15. Ladda upp fil: För självständiga arbeten gäller att du ska ladda upp alla filer som hör till arbetet. Du kan ladda upp flera filer av olika typer. För varje fil anger du:

  • Typ – filen med själva arbetet ska laddas upp som fulltext i PDF-format. För bilagor, till exempel en mediefil, väljer du relevant format i listan. Mediefiler kan vara stora och du kan behöva avvakta en stund innan det syns att filen laddas upp. Säkerställ att filen laddats upp innan du går vidare till nästa steg.
  • Välj Gör fritt tillgänglig nu om du vill publicera filen offentligt och har berörda medverkandes samtycke och upphovspersoners tillstånd till publicering.
  • Välj Endast arkivering om du saknar de tillstånd som behövs, eller om du inte vill att filen ska vara fritt tillgängligt.
  • OBS! Filer större än 1 GB (max 16 GB per fil) ska laddas upp via URL.
   Klistra in URL:n i fältet och tryck på knappen bekräfta länkadressen. Glöm inte att ange filinformationen i övre delen av formuläret.

   Om du delar fil via en tjänst så måste filen vara fritt delad, utan inloggning för åtkomst. Välj en direktlänk till filen, länken ska sluta med samma filändelse som den uppladdade filen. Onedrive fungerar inte som källa för filuppladdning på grund av hur den hanterar begäran om nedladdningar.
 16. Uppladdade filer: Kontrollera och godkänn publiceringsvillkoret. Har du genomgående valt Endast arkivering behöver du inte godkänna villkoret.
  OBS! Du får bara publicera upphovsrättsskyddat material om du har upphovspersonens medgivande. Se mer om upphovsrätt nedan.
 17. Granska/Publicera: Kontrollera att alla uppgifter du har fyllt i stämmer innan du skickar in. Vill du ändra något, använd Tillbaka eller Ändra uppgifter.
 18. Bilagor: Kontrollera att de filer du laddat upp går att öppna.
 19. Skicka in! Om något blivit fel, kontakta oss på biblioteket.

Nyckelord i uppsatser

Aktivering, publicering

Ditt arbete i DiVA behöver aktiveras av bibliotekspersonalen. Det brukar ta några dagar. Om du har angett din e-postadress vid registreringen så får du en bekräftelse när arbetet är aktiverat och publicerat.

Frågor?

Vid frågor eller om du upptäcker fel, hör av dig till ansvarig handledare.

Upphovsrätt

Vid publicering i DiVA

Material publicerat inom KMH kan du vanligtvis publicera i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

Musik, bilder, diagram etc. som ingår i din publikation och som inte är dina egna, måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd till att publicera i DiVA.

Om du tidigare har publicerat ditt verk via ett förlag eller annan part, måste du ha tillstånd från dem när du ska fulltextpublicera i DiVA.

Generellt

Upphovsrätten syftar till att skapa balans mellan författarens rättigheter och allmänhetens rätt att använda författarens verk. Upphovsrätten består av två delar, ekonomiska respektive ideella rättigheter:

 • De ekonomiska rättigheterna består av rätten att tillgängliggöra och ge ut verket. Kan överlåtas till annan part.
 • De ideella handlar om att innehållet i verket inte får förvanskas samt rätten att bli namngiven när verket används. Går ej att överlåta till annan part.

Från början är det alltid författaren/upphovspersonen som har upphovsrätten. Vid publicering är det vanligt att förlaget kräver överlåtelse av upphovsrätten. Vid överlåtelse är det förlaget, inte författaren, som kontrollerar hur verket får användas och göras tillgängligt.

Relaterad kontakt