Fasad, Valhallavägen.

Foto: Åke E:son Lundman.

Service

Sidor om de resurser, service och annan hjälp som studenter och anställda har tillgång till. Puffarna nedan uppmärksammar delar av innehållet.

Blanketter och mallar

Blanketter och mallar för studenter och personal.

Databaser, söktjänster

KMH:s egna data­baser och register, tjänster med abon­nemang.

­Internservice

Daglig kontorsservice, instru­ment­ och utrustning med mera.

Boka lokal och studio

Rum, salar och studior till­gäng­liga för stu­denter och per­sonal.

Arrangera konsert

Att anordna konserter, evene­mang, festivaler och kon­fe­renser på KMH.

IT-support

Frågor, service, fel­anmälan och beställ­ningar.