Facklig information

Personalorganisationernas uppgift är att bevaka och tillvarata personalens intressen, bland annat i fråga om anställningsförhållanden och lönevillkor. De är representerade i högskolestyrelsen och centrala samverkansgruppen, CSG. De kallas också till regelbundna informationstillfällen enligt medbestämmandelagen, MBL. 

Medlemmar i SULF vid KMH representeras av SACO-S.

Om CSG, Centrala samverkansgruppen

Lokala fackklubbar och fackliga företrädare

Lärarförbundet

Ombud: Filip Kvissberg
filip.kvissberg@kmh.se
arbetstelefon: 0736-54 09 04

www.lararforbundet.se Länk till annan webbplats.

Seko Civil Stockholm, klubb Högskolor & Kultur, HÖK

Kontaktombud Faustino Fernandez.

Sekos Civils klubbar Länk till annan webbplats.

Fackförbundet ST

Skriv tabellbeskrivning här

ST, sektionen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Ordförande

Vladimir Spasic

Vice ordförande


Ledamot


Ledamot/ersättare

Mattias Alldahl

Valberedning

Maria Streiffert

Marcus Lindh

Revisor

Elise Haataja

Revisor/ersättare

Maria Streiffert

Kontaktperson: Vladimir Spasic

www.st.org Länk till annan webbplats.

SACO-S

I styrelsen ingår:

  • Karl Asp
  • Bengt Stark
  • Erik Uddunge

Ordförandeskap och övriga uppgifter roterar inom gruppen.

saco.se Länk till annan webbplats.