Facklig information

Personalorganisationernas uppgift är att bevaka och tillvarata personalens intressen, bland annat i fråga om anställningsförhållanden och lönevillkor. De är representerade i högskolestyrelsen och centrala samverkansgruppen. De kallas också till regelbundna informationstillfällen enligt medbestämmandelagen, MBL. 

Medlemmar i SULF vid KMH representeras av SACO-S.

Lokala fackklubbar och fackliga företrädare

Lärarförbundet

Ombud: Filip Kvissberg
filip.kvissberg@kmh.se
arbetstelefon: 0736-54 09 04
www.lararforbundet.selänk till annan webbplats

SEKO-Civil Stockholm, Klubb Högskolor och Kultur (HÖK)

Kontaktombud Faustino Fernandez.

Fackförbundet ST

Skriv tabellbeskrivning här

ST, sektionen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Ordförande

Vladimir Spasic

Vice ordförande

Tomas Norberg

Ledamot

Birgitta Olsson

Ingrid Tillberg
Carin Zander

Ledamot/ersättare

Mattias Alldahl

Valberedning

Maria Streiffert

Marcus Lindh

Revisor

Elise Haataja

Revisor/ersättare

Maria Streiffert

Kontaktperson: Vladimir Spasic

www.st.orglänk till annan webbplats

SACO-S

I styrelsen ingår:

  • Erik Lanninger
  • Ann Malm
  • Torbjörn Gulz
  • Ola Bengtsson
  • Olof Misgeld
  • Bengt Stark

Ordförandeskap och övriga uppgifter roterar inom gruppen. Kontaktpersoner är i första hand Torbjörn Gulz och Erik Lanninger.

SACO:s Moodlerumlänk till annan webbplats

saco.selänk till annan webbplats