Facklig information

Personalorganisationernas uppgift är att bevaka och tillvarata personalens intressen, bland annat i fråga om anställningsförhållanden och lönevillkor. De är representerade i högskolestyrelsen och centrala samverkansgruppen. De kallas också till regelbundna informationstillfällen enligt medbestämmandelagen, MBL. 

Medlemmar i SULF vid KMH representeras av SACO-S.

Lokala fackklubbar och fackliga företrädare

Lärarförbundet

Ombud: Ing-Marie Lindberg-Thörnberg
ing-marie.lindberg-thornberg@kmh.se
arbetstelefon: +46 70 758 82 92
www.lararforbundet.selänk till annan webbplats

SEKO-Civil Stockholm, Klubb Högskolor och Kultur (HÖK)

Kontaktombud Faustino Fernandez

Fackförbundet ST

Skriv tabellbeskrivning här

ST vid KMH

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Vakant

Ledamot/kassör

Ingrid Tillberg

Ledamot/studieorganisatör

Lars Lindborg

Ledamot

Birgitta Olsson

Johan Lindquist

Valberedning

Maria Streiffert

Marcus Lindh

Revisor

Elise Haataja

Revisor/ersättare

Vakant

Kontaktperson: Ingrid Tillberg

www.st.orglänk till annan webbplats

SACO-S

Skriv tabellbeskrivning här

SACO-S vid KMH

Ordförande

Eva Wedin

Vice ordförande

Ronny Lindeborg

Sekreterare

Ida Lindkvist

Ledamöter

Erika Hammarberg

Ann Malm

Helena Österberg Dahlström

Kontaktperson: Eva Wedin, 08-16 18 57.