Konsert- och evenemangsproduktion

Konserter, konferenser och festivaler – alla evenemang på KMH genomförs tillsammans med producent och/eller koordinator på Samverkans­avdelningen. På så sätt kan vi erhålla en god kvalitet, dels på varje enskilt evenemang, dels på alla delar som ingår.

Det är mycket som ska klaffa – bokning av salar och rum, behov av ljud- och scenteknik, marknadsföring, konsertvärdar, eventuella utökade öppettider på campus och kanske utökad servering i Oktav.

Konserter

Alla konserter planerar din institution tillsammans med konsertproducenten, Per Sjöberg. I de flesta fall använder du eller din ansvariga lärare webbformuläret för anmälan av konserter och evenemang.

Om konserter

Konsert- och evenemangsanmälan

Festivaler

Studentdrivna festivaler ska lyfta fram studenter och studenternas projekt. Evenemangen ska ge praktisk träning och erfarenhet om produktion och marknadsföring, och även marknadsföra KMH som musikhögskola och konsertscen. Kontaktperson för studentdrivna festivaler är Bengt Strokirk.

Om studentdrivna festivaler

Andra festivaler hanteras på samma sätt som till exempel institutions- och projektkonserter – se sidan Konserter.

Konferenser

Samtliga konferenser som äger rum på Campus Valhallavägen koordineras av Elina Edblom, se kontaktinfo nedan.

Relaterad kontakt