Konsert- och evenemangsproduktion

Konserter, konferenser och festivaler – alla evenemang på KMH genomförs tillsammans med producent och/eller koordinator på Samverkans­avdelningen samt personal från Produktionsavdelningen. På så sätt kan vi hålla en god kvalitet, dels på varje enskilt evenemang, dels på alla delar som ingår.

Det är mycket som ska klaffa – bokning av salar och rum, behov av ljud- och scentekniker, marknadsföring, konsertvärdar, eventuella utökade öppettider på campus och kanske också i Restaurang Oktav.

Konserter

Konsertproducenten, Per Sjöberg, planerar och koordinerar alla konserter, både på Campus Valhallavägen och på andra platser. Konserter ska vara del av kurs på KMH.

Förslag till konserter diskuterar du i första hand med din lärare. Därefter kontaktar ni konsertproducent per.sjoberg@kmh.se för att komma överens om tid och plats.

Konserter och evenemang marknadsförs löpande på KMH.se och i digitala medier. Programblad gör du själv med hjälp av mallen nedan. Vi behöver ha ditt programblad senast en vecka innan konserten.

Mall för programblad Word, 26.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga konserter och evenemang

Andra konserter som konsertproducenten koordinerar är till exempel projektkonserter, instrumentspecifika konserter, kursavslut, terminsuppspel och en del festivaler. OBS! Även konserter utanför KMH:s campus på Valhallavägen ska anmälas.

Konserter med KMH:s fasta ensembler planerar och bokar konsertproducenten i samråd med respektive institution.

Examenskonserter planerar och bokar student, institution och konsertproducent i samråd.

Lathundar, checklistor med mera

Guider, mallar och instruktionsfilmer till teknisk utrustning som du behöver inför och under konserter, evenemang och/eller inspelningar.

Lathundar och instruktioner

Studentdrivna festivaler

Studentdrivna festivaler ska lyfta fram studenter och studenternas projekt. Evenemangen ska ge praktisk träning i och erfarenhet om produktion och marknadsföring, och även marknadsföra KMH som musikhögskola och konsertscen. Kontaktperson för studentdrivna festivaler är Per Sjöberg, se kontaktinfo nedan.

Om studentdrivna festivaler

Andra festivaler hanteras på samma sätt som övriga konserter och evenemang – se ovan.

Konferenser, seminarier, möten

Samtliga konferenser som äger rum på Campus Valhallavägen koordineras av samverkansavdelningen. Ta gärna del av Samverkansavdelningens checklista för kommunikation och marknadsföring inför kontakt med oss.

Kontakt

För frågor gällande konferenser, seminarier och möten kontakta event@kmh.se.

Relaterad kontakt