Konsert- och evenemangsproduktion

Konserter, konferenser och festivaler – alla evenemang på KMH genomförs tillsammans med producent och/eller koordinator på Samverkans­avdelningen. På så sätt kan vi hålla en god kvalitet, dels på varje enskilt evenemang, dels på alla delar som ingår.

Det är mycket som ska klaffa – bokning av salar och rum, behov av ljud- och scentekniker, marknadsföring, konsertvärdar, eventuella utökade öppettider på campus och kanske också i Restaurang Oktav.

Konserter

Konsertproducenten, Per Sjöberg, planerar och koordinerar alla konserter, både på Campus Valhallavägen och på andra platser. Studenter och ansvariga lärare lämnar in förslag till konserter och evenemang med något av formulären nedan.

Konserter och evenemang marknadsför löpande på kmh.se, i digitala medier och med tryckta månadsprogram. Programblad gör du själv med hjälp av mallen för programbladWord.

Lunchkonserterna

Lunchkonserterna har fast tid och plats:

  • tisdagar 12.30
  • torsdagar 12.30

De äger rum i Nathan Milsteinsalen, huvudsakligen akustiska konserter, eller i Lilla salen, huvudsakligen konserter med någon typ av förstärkning. Studenter eller lärare anmäler sitt programförslag till producenten med ett av dessa formulär:

Formulär för förslag på lunchkonsert i Nathan Milstein

Förmulär för förslag på lunchkonsert i Lilla salen

Övriga konserter och evenemang

Andra konserter som konsertproducenten koordinerar är till exempel institutions- och projektkonserter, instrumentspecifika konserter, kursavslut, terminsuppspel och vissa festivaler (se mer under Festivaler nedan). Evenemangen anmäler du som är student eller lärare till producenten med formuläret nedan. OBS! Även konserter utanför KMH:s campus på Valhallavägen ska anmälas.

Formulär för konsert- och evenemangsanmälan

Konserter med KMH:s fasta ensembler planerar och bokar konsertproducenten i samråd med respektive institution.

Examenskonserter planerar och bokar student, institution och konsertproducent i samråd.

Festivaler

Studentdrivna festivaler ska lyfta fram studenter och studenternas projekt. Evenemangen ska ge praktisk träning i och erfarenhet om produktion och marknadsföring, och även marknadsföra KMH som musikhögskola och konsertscen. Kontaktperson för studentdrivna festivaler är Bengt Strokirk, se kontaktinfo nedan.

Om studentdrivna festivaler

Andra festivaler hanteras på samma sätt som övriga konserter och evenemang – se ovan.

Konferenser

Samtliga konferenser som äger rum på Campus Valhallavägen koordineras av Elina Edblom, se kontaktinfo nedan.

Relaterad kontakt