Lathundar och instruktioner

Här finns lathundar, mallar och instruktioner till teknisk utrustning som du behöver vid konserter, evenemang och/eller inspelningar.

Stage plot och teknisk rider

Vid konserter behöver du beskriva stage plot och en göra en teknisk rider.

Stage plot

Stage plot är en schematisk skiss över hur du vill att scenen ska vara möblerad – dukning. Du gör den enklast genom att skissa på en av mallarna nedan och sedan scanna in. Skicka den till ljudenheten@kmh.se eller producent@kmh.se.

Stage plot för KungasalenPDF

Stage plot för Lilla salenPDF

Stage plot för Nathan MilsteinsalenPDF

Stage plot för Svarta lådan – Kreativiteum (kommer inom kort)

Teknisk rider

En rider beskriver ditt behov av teknisk utrustning på scen. Oftast gör du den i samband med konsertanmälan, och ett särskilt formulär som du får av konsertproducenten. Men ibland behöver du utgå från mallen separat.

Lathundar och handledningar

Relaterad kontakt