På campus

Internservice, passerkort, instrumentlån, lokalbokning, post, öppettider och annan praktisk service som anställda och studenter har tillgång till på Campus Valhallavägen.

Internservice och instrumentutlåning

Internservice ligger i foajén till vänster om Kungasalen, vid trapporna. Där kan studenter och personal få allmän daglig service med instrumentutlån, utrustning, kontorsmaterial och passerkort.

Öppettider med mera

Rum, salar, studior

Du som är registrerad student eller anställd får använda KMH:s lokaler inom utbildningarna, i samband med forskning, samverkan och vid annan löpande verksamhet.

Att boka och använda rum, salar och studior

Mat och dryck, Restaurang Oktav

Om något händer

Viktigt att veta i händelse av svår olycka, brand, våldsbrott eller sabotage, eller något som kan medföra etiska och förtroendemässiga skador för KMH.

Om något händer

Passerkort, nycklar och post

Ditt passerkort används till mycket: som ID-kort, nyckel, lånekort, kopieringskort.

Detta gäller för passerkort och nycklar

Postfack används för interna meddelanden och förmedling av inkommen post.

Post och postfack

Öppettider, karta och tillgänglighet

När campus är öppet för allmänheten är entré- och foajédörrar öppna. Övriga öppettider måste du ha ditt passerkort för att komma in. Vissa dagar och tider är campus helt stängt.

Öppettider

Se orienteringskarta över Campus Valhallavägen, beskrivning av de olika byggnaderna vi disponerar och var konsertsalarna ligger.

Hitta på campus

Information om tillgänglighet på Campus Valhallavägen finns på KMH.se.

Tillgänglighet (extern webbsida)

Relaterad kontakt